Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Năm 2019, toàn ngành tuyên giáo tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra

Ngày đăng: 13:01 | 05/01/2020 Lượt xem: 157

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 , triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ngành Tuyên giáo toàn tỉnh được tổ chức vào ngày 02/01/2020 ( 19 điểm cầu).

       Tại Điểm cầu Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; dự hội nghị còn có đồng chí Trần Văn Tân, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Hòa, Phó Vụ trưởng, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; cùng các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh. Chủ trì hội nghị: đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, TUV, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Khắc Thắng và đồng chí Huỳnh Thị Tuyết, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 
Đồng chí Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

        Báo cáo đánh giá, tổng kết tại hội nghị khẳng định, trong năm 2019, ngành tuyên giáo tỉnh đã chủ động, kịp thời triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đáng chú ý là, trong công tác tham mưu cho cấp ủy và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành; có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tính sát đúng với tình hình thực tiễn của tỉnh và các địa phương, đơn vị. Đã tham mưu cấp ủy tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tập trung triển khai công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng báo chí, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì, hiệu quả, bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh đúng, toàn diện, sâu sắc các mặt của đời sống xã hội. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019; tổ chức các hoạt động và tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người. Chú trọng tổ chức điều tra dư luận xã hội và nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội để tham mưu, đề xuất cấp ủy giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn động kéo dài, tạo phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới đất nước.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được năm 2019, so với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác tuyên giáo của tỉnh còn những hạn chế, tồn tại, đó là: Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số nơi chất lượng chưa cao; công tác dự báo và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội chưa được chủ động; công tác tham mưu, triển khai thực hiện phát hiện, biểu dương gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05/TW chưa được thường xuyên, thiếu kịp thời; công tác tuyên truyền miệng ở một số cấp ủy chưa thật sự hiệu quả, thông tin, định hướng chưa kịp thời; nội dung, phương pháp tuyên truyền có lúc chưa phù hợp.
        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo tỉnh nhà trong năm 2019, đồng thời khẳng định: Năm 2019, ngành tuyên giáo tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy các cấp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, bám sát thực tiễn, đã tham mưu, đề xuất và thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ lớn, trọng tâm đối với nhiệm vụ chung của tỉnh; ngành đã chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và tổ chức chu đáo, hiệu quả các hội thảo, hội thi nhân kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước. Đặc biệt, qua công tác điều tra, nắm chắc được tình hình dư luận xã hội, ngành tuyên giáo tham mưu kịp thời cho các cấp, các ngành trong việc lãnh đạo, điều hành, giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh từ thực tiễn; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục có sự đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, hình thức góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đối với việc triển khai nhiệm vụ năm 2020, đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trước những khó khăn, thách thức được dự báo, Đảng bộ, chính quyền và các cấp, các ngành, trong đó có ngành tuyên giáo cần quyết tâm, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu về chính trị, kinh tế - xã hội đã đề ra tại nhiệm kỳ 2015 – 2020, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để thực hiện được mục tiêu đó, ngành tuyên giáo tỉnh cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm: (1) Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao, cần chủ động, nhạy bén, sáng tạo, động viên sức mạnh cả hệ thống chính trị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chú trọng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ là thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức – Phục vụ đại hội; phát huy vai trò, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia góp ý vào Văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp; tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và các địa phương; (2) Tiếp tục tham mưu cấp ủy trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, để công tác tuyên giáo của tỉnh thật sự xuất phát từ thực tiễn và mang tiếng nói, hơi ấm từ cuộc sống; (3) Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; (4) Tham mưu cấp ủy quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (5) Trước mắt tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 51- 51-CT/TU ngày 24/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo tốt các điều kiện cho nhân dân trong toàn tỉnh đón mừng Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

 
Khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá
tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo Bác

        Nhân dịp này, Hội nghị đã tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Tuyên giáo năm 2019; tặng Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho 11 tập thể, 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2019 và 5 Báo cáo viên Tỉnh ủy Quảng Nam đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo cáo viên năm 2019; đồng thời, tặng Giấy chứng nhận của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho 10 tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật tiêu biểu, 03 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2019- 2020./.

Tác giả: Phòng LLCT-TH, BTGTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?