Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 6 năm 2020 - Triển khai nhiều nội dung quan trọng

Ngày đăng: 16:40 | 25/06/2020 Lượt xem: 359

Ngày 25/6/2020, tại Hội trường cơ quan, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 6 năm 2020. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự và trực tiếp báo cáo chuyên đề tại Hội nghị có đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trung tá Bùi Đức Hạnh – Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí Trưởng, Phó các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí là Báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; Trưởng ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận, Hội đoàn thể; báo cáo viên các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc...

 
Đ.c Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy triển khai chuyên đề tại Hội nghị BCV Tỉnh ủy tháng 6.2020

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề: Tình hình và kết quả công tác tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, bài học kinh nghiệm rút ra. Đồng chí Trung tá Bùi Đức Hạnh – Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh báo cáo chuyên đề: Tình hình biển Đông từ đầu năm 2019 đến nay.
Qua đó, tình hình và kết quả công tác tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, bài học kinh nghiệm rút ra; tính đến ngày 23/6/2020, có 3.196/3.196 chi bộ đã tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 100%; có 1.079/1.147 TCCSĐ đã tiến hành đại hội, đạt tỷ lệ 94,07%, việc bầu cử tại đại hội đảm bảo đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Nhìn chung, đại hội đã bầu ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên rất tập trung, đảm bảo số lượng, cơ cấu, người trúng cử đều đạt tỷ lệ phiếu bầu khá cao. Hầu hết, các đồng chí dự kiến bầu vào các chức danh lãnh đạo, chủ chốt đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao.
Đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân nên công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các TCCSĐ được chọn tổ chức đại hội điểm thực hiện một cách chu đáo, kỹ lưỡng; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, từ công tác triển khai các văn bản, hướng dẫn của cấp trên đến việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự, công tác tuyên truyền, tổ chức thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp… đảm bảo đúng yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của cấp ủy cấp huyện và tương đương. Việc điều hành của Đoàn Chủ tịch chặt chẽ, đúng chương trình, bám sát vào kịch bản, có sự phân công cụ thể cho từng thành viên liên quan; các nội dung thực hiện khá tốt, đảm bảo dân chủ và đúng nguyên tắc. Đại hội đã phát huy trí tuệ tập thể, quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên và hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đã đề ra...
Một số kinh nghiệm, về công tác chuẩn bị, chỉ đạo đại hội, cấp ủy triệu tập đại hội phải nắm vững các quy định, hướng dẫn của Đảng, nhất là về quy trình công tác nhân sự; thẩm quyền của cấp ủy triệu tập đại hội; của Đoàn Chủ tịch đại hội; thẩm quyền của đại hội, quyền của đảng viên, đại biểu đảng viên tại đại hội… Đặc biệt, là những quy định mới, điểm mới so với trước đây. Đồng thời, cần phải triển khai, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 244-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 45-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của cấp ủy cấp trên trực tiếp về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở đến toàn thể đảng viên để đảng viên hiểu rõ, thực hiện tốt các quy định này. 
Công tác thảo luận, góp ý vào văn kiện đại hội đảng cấp trên, việc thảo luận, tham gia góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp được tiến hành trong hội nghị của chi, đảng bộ trước đại hội hoặc gửi văn bản dự thảo để lấy ý kiến đóng góp của các thành phần liên quan; trên cơ sở đó, cấp ủy có báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý. Đến đại hội, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý của các chi bộ, đảng viên, nếu cần thì tập trung thảo luận, bổ sung thêm các ý kiến khác hoặc những vấn đề mới, vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy tại đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy khóa mới cần được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình các bước theo quy định. Nhân sự cấp ủy phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định. Quán triệt đầy đủ các nội dung chính của Quy chế bầu cử trong Đảng và nêu rõ cơ cấu theo đề án nhân sự để đại hội nắm trước khi tiến hành bầu cử.
Công tác điều hành đại hội, Đoàn Chủ tịch cần nắm vững các nguyên tắc, trình tự các bước trong quá trình tổ chức đại hội để điều hành đại hội. Phân công nhiệm vụ hài hòa, hợp lý giữa các thành viên trong Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch phải chuẩn bị kỹ những gợi ý cụ thể để đảng viên thảo luận tại đại hội, nhất là các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo chính trị.
Ban Kiểm phiếu phải thực hiện nghiêm quy định của Quy chế bầu cử trong Đảng, không được để xảy ra sai sót, vi phạm. Cần chọn những đại biểu đảng viên hoặc đảng viên có khả năng và kinh nghiệm trong công tác bầu cử để tham gia ban kiểm phiếu...
Về tình hình tranh chấp chủ quyền biển đảo trên biển Đông trong thời gian gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, Việt Nam  đã giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Công tác tuyên truyền cần quan điểm đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, trong đó nhấn mạnh: khẳng định quan điểm, chủ trương đấu tranh của ta là trên cơ sở Công ước quốc tế về lật biển 1982, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước gắn liền với bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển của Tổ quốc… Tuyên truyền những nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình; khẳng định việc xử lý của ta trong giai đoạn vừa qua là phù hợp trên tất cả các mặt ngoại giao, thực địa, bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời khẳng định các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam. Tuyên truyền, khẳng định về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông thể hiện rõ trong Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982…

 
Đ.c Nguyễn Thị Thu Lan - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng kết hội nghị và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới

Kết luận Hội nghị và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung: Sau khi tiếp thu các chuyên đề tại hội nghị, tùy theo tình hình thực tiễn tại mỗi địa phương, đơn vị bổ sung một số chuyên đề phù hợp, tổ chức hội nghị báo cáo viên để tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, đảng viên tại địa phương, đơn vị mình. 
Trong thời gian đến đề nghị các đồng chí tham mưu cấp ủy chú trọng tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm:
1- Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 45-CT/TU ngày 31/7/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19; kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX.
2. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; những kết quả và thành tựu nổi bật đạt được trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; các phong trào thi đua tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền những nỗ lực, quyết tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu “kép” vừa chống dịch bệnh COVID – 19 vừa khôi phục sản xuất, phục hồi nền kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng, ổn định đời sống Nhân dân do những ảnh hưởng trực triếp và gián tiếp do dịch bệnh COVID – 19 gây ra. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; khẳng định chính sách này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp và có xu hướng kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân; tuyên truyền giá trị nhân văn và bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN ở nước ta.
4. Tuyên truyền tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh…
5. Tuyên truyền, phản ánh kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.
6. Tuyên truyền hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020); chào mừng các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện quan trọng; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020); 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam ( 19/8/1945 -19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 -19/8/2020); 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)…; 
7. Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, đặc biệt nhấn mạnh về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các quốc gia phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, các bên liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế; thể hiện cam kết phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và hoà bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông, khu vực và trên thế giới.
8. Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
9. Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05 Chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII); tuyên truyền, cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các địa phương đơn vị; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII.

Tác giả: Nguyễn Phi Anh - Phòng TT-LSĐ

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?