Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên trù bị

Ngày đăng: 11:02 | 11/10/2020 Lượt xem: 617

Sáng ngày 11/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên trù bị.

 
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại phiên trù bị đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam điều hành thông qua chương trình làm việc phiên trù bị. Theo đó, tại phiên trù bị, đại biểu dự đại hội đã Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội phiên chính thức, biểu quyết thông qua nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân Tổ đại biểu và thông báo địa điểm thảo luận Tổ. Đại hội Phổ biến, quán triệt một số nội dung liên quan đến Đại hội phiên chính thức.

 
Đ.c Phan Việt Cường điều hành thông qua Chương trình làm việc phiên trù bị 

Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm có 15 đồng chí;  Đoàn Thư ký Đại hội 3 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội gồm 7 đồng chí. Chương trình Đại hội phiên chính thức làm việc trong 2 ngày: 12 và 13 tháng 10 năm 2020. Đại hội làm việc buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút;  Chương trình làm việc cụ thể như sau:
a) Ngày 12 tháng 10 năm 2020
Sau khi thực hiện Nghi thức Đại hội: Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca), Đại hội tiến hành làm việc với các nội dung: (1) Báo cáo kết quả Đại hội phiên trù bị. (2) Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (3) Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. (4) Trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (5) Trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (6) Tham luận, thảo luận. (7) Lãnh đạo Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. (8) Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương. (9) Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (10) Họp Tổ để thảo luận nhân sự; thực hiện việc ứng cử, đề cử. (11) Tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (12) Tiếp tục tham luận, thảo luận. (13) Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (14) Lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (15) Lúc 16 giờ 30: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 
b) Ngày 13 tháng 10 năm 2020
Đại hội tiếp tục làm việc với các nội dung: (1) Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII. (2) Bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (3) Trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (4) Tiếp tục tham luận, thảo luận. (5) Công bố kết quả bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (6) Bầu đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (7) Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (8) Điều hành thảo luận góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (9) Điều hành biểu quyết thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (10) Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (11) Thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (12) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ. (13) Tặng quà cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII. (14) Diễn văn bế mạc Đại hội. (15) Nghi thức Đại hội: Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca).
Chiều ngày 11/10/2020 các Đoàn đại biểu tiến hành họp để thảo luận góp ý   dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tác giả: Phi Anh - Phạm Điểm

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?