Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Thông cáo báo chí về kết quả phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII

Ngày đăng: 16:22 | 13/10/2020 Lượt xem: 220

Chiều nay, ngày 13-10-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Sau đây là toàn văn Thông cáo báo chí về kết quả phiên bế mạc của Đại hội:


THÔNG CÁO BÁO CHÍ
về kết quả làm việc phiên bế mạc Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 
-----
Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII làm việc phiên Bế mạc và đã tiến hành các công việc sau đây:
1. Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII: Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII ra mắt nhận nhiệm vụ
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2050 ra mắt trước Đại hội. Đồng chí Phan Việt Cường thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII phát biểu nhận nhiệm vụ.
3. Diễn văn Bế mạc Đại hội
Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII đọc Diễn văn Bế mạc Đại hội. Diễn văn nhấn mạnh: 
Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao; với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 
Các đồng chí đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết và thống nhất thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội.
Đại hội khẳng định những thành quả to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, phân tích sâu sắc nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; bổ sung, làm phong phú thêm các bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI. Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình, nhận định những thời cơ, vận hội mới và những khó khăn, thách thức đan xen; từ đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Đại hội biểu thị sự thống nhất cao với mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”. Đây chính là sản phẩm trí tuệ, thể hiện quyết tâm chính trị cao, niềm tin, trách nhiệm, ý chí, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh đối với sự phát triển đi lên của Quảng Nam trong giai đoạn mới. 
Đại hội đã lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII đủ số lượng 53 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, đủ uy tín, năng lực, khả năng quy tụ để đảm nhận trọng trách lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Đại hội tin tưởng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy và bồi đắp thêm những bài học kinh nghiệm quý báu, truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, luôn xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà.
Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 19 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết, xứng đáng đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng, ý chí của Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Với những kết quả tốt đẹp đó, chúng ta tự hào khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội hôm nay tạo tiền đề hết sức quan trọng, là nguồn động viên, cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung sức, đồng lòng, nỗ lực vươn lên vì sự nghiệp xây dựng, phát triển Quảng Nam thời gian đến.
Thành công của Đại hội là sự kiện khởi đầu tốt đẹp cho chặng đường sắp đến với những thời cơ, vận hội mới, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong ý chí và hành động của toàn Đảng bộ để đưa Quảng Nam tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Với tinh thần đó, Đại hội tin tưởng các đồng chí đại biểu dự Đại hội hôm nay sẽ lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc và trực tiếp là những báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực, là cầu nối quan trọng để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần kịp thời triển khai nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy ý chí, khát vọng, sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để sớm đưa Nghị quyết Đại hội thành hiện thực sinh động trong cuộc sống. 
Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của con người xứ Quảng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, tạo tiền đề vững chắc xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 13 tháng 10 năm 2020. 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY QUẢNG NAM
TRUNG TÂM BÁO CHÍ ĐẠI HỘI XXII
-----------

Tác giả: BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY QUẢNG NAM

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?