Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh không ngừng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 15:52 | 11/01/2021 Lượt xem: 152

Sáng ngày 11/01/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 bằng hình thức trực tuyến, với 19 điểm cầu, gần 600 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu trung tâm ở Hội trường Tỉnh ủy, đồng chủ trì hội nghị gồm các đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Nguyễn Thị Thu Lan – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Hòa – Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng (T26), Đồng chí Nguyễn Hồng Quang – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện thường trực HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh...

 
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo tỉnh Quảng Nam năm 2020

Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 trình bày tại hội nghị khẳng định, trong năm 2020, một năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, cũng là năm tình hình có nhiều biến động, xuất hiện những vấn đề mới nảy sinh chưa có tiền lệ, đặt ra nhiều thách thức cho ngành Tuyên giáo. Nhưng toàn ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Nam bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy vai trò vai trò đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực, chủ động triển khai thực hiện khối lượng công việc rất lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Tích cực triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, cơ bản đảm bảo về nội dung, chất lượng và tiến độ: trong đó, đã tập trung triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, công tác tư tưởng góp phần chiến thắng đại dịch Covid-19; chủ động, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; khắc phục hậu quả của bão lũ; kịp thời tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, của Đảng; chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm. Hoạt động chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm…; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn diện các mặt công tác tuyên giáo. Ban Tuyên giáo các cấp đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020 
Tại hội nghị, có các tham luận với chủ đề: Công tác phối hợp đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng ta; Thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo toàn diện các mặt công tác tuyên giáo năm 2020; Một số kinh nghiệm, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Triển khai hiệu quả công tác biên soạn tài liệu và đưa lịch sử địa phương vào trường học; Những giải pháp và kinh nghiệm phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền miệng…

 
Đ.c Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo đạt được trong năm 2020, đồng chí khẳng định: Năm 2020, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Tranh chấp lãnh thổ, xung đột, mất an ninh chính trị xảy ra nhiều nơi; tình hình Biển Đông tiềm ẩn nguy cơ đe dọa hòa bình, ổn định khu vực; sự bùng phát, lây lan của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội... Trong nước, trong tỉnh ngoài thách thức của dịch Covid-19, còn phải khắc phục hậu  quả thiên tai, bão, lũ, sạt lở đất tại các địa phương miền núi trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân được phát huy, góp phần vào việc khống chế thành công dịch bệnh Covid-19 và khắc phục, vượt qua thiên tai, bão, lũ, sạt lở đất. Qua đó, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của Nhà nước. Cùng với đó, Đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng… Để có được thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành Tuyên giáo tỉnh, nổi bật như: Ngành Tuyên giáo đã tham mưu triển khai đầy đủ cụ thể các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng, đặc biệt trên lĩnh vực công tác khoa giáo; làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về nêu gương được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; chủ trì và tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, không để xảy ra “điểm nóng”, ổn định tư tưởng chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tham mưu triển khai quán triệt có hiểu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên phát huy hiệu quả… 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thống nhất với các đánh giá về hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong báo cáo, trong thời gian đến đồng chí đề nghị toàn ngành Tuyên giáo tỉnh ngoài các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo cần tập trung thực hiện: Chủ trì, tham mưu triển khai học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền biến nhận thức thành hành động cụ thể để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống; tiếp tục tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, qua đó tổng kết thực tiễn, đề xuất, kiến nghị, tham mưu cấp ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết mới; làm tốt công tác xây dựng Đảng về đạo đức, chính trị, tư tưởng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức sơ sở Đảng; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân có sức đề kháng tốt để “miễn dịch” với các thông tin độc hại, nhất là các thông tin trên mạng xã hội; ban tuyên giáo chủ trì phối hợp với các ngành xây dựng binh chủng vững mạnh để làm tốt công tác tuyên giáo, trước mặt là công tác quy hoạch cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên tuyền viên cơ sở; phối hợp quản lý chặt chẽ đội ngũ phóng viên, nhà báo để thực hiện tốt công tác tuyên truyền; đề nghị ngành Tuyên giáo phối hợp với ngành Tổ chức tiến hành sơ kết 02 năm sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo cấp huyện, qua đó đề xuất cấp ủy nghiên cứu chỉ đạo thực hiện thành lập Trung tâm chính trị cấp huyện, ...…

 
Đ.c Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn và  trao Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho 17 tập thể và 19 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020./.

Tác giả: Nguyễn Phi Anh - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?