Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

"Tự soi", "tự sửa" để xây dựng Đảng

Ngày đăng: 11:06 | 18/04/2022 Lượt xem: 5927

“Tự soi” kết quả 5 năm thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp “tự sửa” theo tinh thần Kết luận 21, ngày 25.10.2021 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) được các cấp ủy trong tỉnh triển khai nghiêm túc.

 
Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Kết luận 21,
ngày 25.10.2021 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) (ảnh Anh Tuấn)

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2016 - 2021, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhìn nhận: Chi bộ đã đoàn kết, thống nhất tư tưởng, hành động cách mạng; tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đạt nhiều kết quả tích cực.
Hơn 5 năm qua, chi bộ không có đảng viên, cán bộ, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chưa thấy có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác tự phê bình và phê bình được đề cao và phát huy. Hằng năm chi bộ đều được cấp trên công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh (nay là hoàn thành tốt nhiệm vụ), có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chi ủy thực hiện lãnh đạo thông qua nghị quyết chi bộ và điều hành, tổ chức hoạt động bằng kế hoạch.
Với nhiều giải pháp, chi bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị; giữ vững nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phân công nhiệm vụ cụ thể, quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong chi bộ.
“Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy được phát huy, tập thể chi ủy và đồng chí bí thư chi bộ đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ cơ quan, lắng nghe ý kiến đề xuất, tâm tư nguyện vọng của đảng viên để đề ra nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng, phối hợp với chính quyền để xây dựng cơ quan vững mạnh” - đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan nói.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng nhìn nhận 6 hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, với tinh thần phát huy những ưu điểm; quyết tâm khắc phục nhanh, dứt điểm các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế đã được nhìn nhận.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh: “Chi bộ, chi ủy thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa chi ủy và lãnh đạo cơ quan nhằm phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ, hằng năm, hằng tháng và từng nhiệm vụ lớn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả.
Tích cực đầu tư, nghiên cứu đề ra giải pháp tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của chi bộ, chi ủy, góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”.
Kiểm điểm việc rèn luyện nêu gương
Những năm qua, Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Đặc biệt, chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng; nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Hằng năm, căn cứ hướng dẫn, quy định của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức kiểm điểm tập thể cấp ủy, đảng viên một cách chặt chẽ, nghiêm túc, thực chất.
Trong đó, tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, liên hệ với 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân và 100% đảng viên có kế hoạch khắc phục các khuyết điểm sau kiểm điểm, nhất là nâng cao chất lượng thời gian làm việc và chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao.
Ông Nguyễn Phi Hùng - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho hay, thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, từng đồng chí trong chi ủy, đảng viên đăng ký thực hiện bản cam kết về trách nhiệm nêu gương.
Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan gương mẫu, đi đầu trong việc đăng ký bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện trách nhiệm nêu gương. Hằng tháng, trong các buổi sinh hoạt định kỳ, lần lượt 2 đảng viên báo cáo kiểm điểm những nội dung đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện thực hiện việc nêu gương của mình.
“Trong 5 năm qua, tại chi bộ cơ quan chưa phát hiện đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” - ông Hùng chia sẻ.
Đề ra 5 mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả.
Trong đó, chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của chi ủy, đảng viên là lãnh đạo các ban chuyên môn, văn phòng trong việc quản lý và tổ chức sinh hoạt cho đảng viên, tăng cường việc phân công nhiệm vụ đảng viên.
Nghiên cứu đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, bàn bạc và quyết định những công việc sát với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đồng thời, tham mưu lãnh đạo hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đặc biệt, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức hội nghị “đối thoại trực tiếp” giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Tác giả: Nguồn: baoquangnam.vn

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?