Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng

Ngày đăng: 11:58 | 21/05/2022 Lượt xem: 322

Sáng ngày 20/5/2022, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc các huyện, thị, thành ủy.

 
Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng đã đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực; nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đầy đủ hơn; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng có chuyển biến mạnh mẽ theo hướng đổi mới, sáng tạo, sâu sát cơ sở; các nguyên tắc về xây dựng Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy. Nhiều cấp ủy đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiệm vụ chính trị, lựa chọn những phần việc trọng tâm, nổi cộm, bức xúc tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận trong Nhân dân. Công tác quản lý, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác tuyển dụng, quản lý, đánh giá, phân loại và sử dụng cán bộ ngày càng khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình có chuyển biến tốt hơn, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng thực hiện ngày càng nghiêm minh, kiên quyết. Công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác nội chính, văn phòng cấp ủy các cấp được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả…, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phát triển đảng viên mới; việc thực hiện chức danh kiêm nhiệm tại thôn, tổ dân phố; một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ ở cấp huyện, cấp xã; việc quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tuyển đủ chỉ tiêu biên chế; hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư... Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã giải thích, phân tích, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các địa phương liên quan đến những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương tinh thần quyết tâm và những nỗ lực của các cấp ủy trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng từ đầu năm đến nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy cần nghiên cứu sâu kỹ những tồn tại, hạn chế được nêu tại Hội nghị, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở giải quyết dứt điểm các nội dung theo gợi ý, định hướng của Thường trực Tỉnh ủy. Trong đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đã ban hành phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời định hướng dư luận, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm, nhất là tình hình khiếu kiện, tập trung đông người. Triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của Trung ương trên lĩnh vực tổ chức, cán bộ; trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt Quy định số 455-QĐ/TU, ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh; Công văn số 915-CV/TU, ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra. Thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định, tham mưu kết luận về tiêu chuẩn chính trị đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài, có quan hệ yếu tố nước ngoài.
Cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 gắn với thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với tổ chức đảng, đảng viên và thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống phục vụ công tác cán bộ.
Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn cấp tỉnh và các địa phương còn lại trong năm 2022. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, không để tồn đọng kéo dài gây bức xúc, dư luận trong xã hội. Chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra ở địa phương, nhất là các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tiến hành kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2021 theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các địa phương,…
Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền các cấp cần quyết tâm cao, nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương; đồng thời, rà soát các chỉ tiêu đạt thấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tác giả: Tin, ảnh Ngọc Triều - VPTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?