Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Tin tuần số 24 (Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 18/6/2022)

Ngày đăng: 15:33 | 17/06/2022 Lượt xem: 47

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 6/2022; văn bản mới của Trung ương và của tỉnh cần quan tâm. Hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tuần qua.

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6

* Mức giảm giá cước dịch vụ bưu chính không vượt quá 50% giá cước gần nhất (Có hiệu lực từ ngày 01/6)

Nghị định số 25/2022/NĐ-CP, ngày 12/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

Trong đó, Nghị định bổ sung Điều 15đ về khuyến mại trong cung ứng dịch vụ bưu chính. Cụ thể, việc khuyến mại trong cung ứng dịch vụ bưu chính được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại.

Mức giảm giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính được khuyến mại bằng hình thức giảm giá không được vượt quá 50% giá cước gần nhất đã công khai, thông báo theo quy định.

(nguồn https://vneconomy.vn)

* 05 trường hợp đơn khiếu nại công an sẽ không được xử lý (có hiệu lực từ ngày 15/6)

Thông tư số 23/2022/TT-BCA, ngày 16/5/2022 của Bộ Công an quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.

Theo đó, đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân sẽ không được xử lý trong các trường hợp sau:

- Đơn khiếu nại không đáp ứng về hình thức (đơn không ghi rõ người  gửi, không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn…) và nội dung (không ghi rõ nội dung, lý do khiếu nại...).

- Đơn được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; trong đó, có cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết mà cơ quan, đơn vị tiếp nhận đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Đơn trùng nội dung đã chuyển đơn hoặc đã được hướng dẫn theo quy định.

- Đơn có nội dung chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đơn có nội dung chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo; đơn có lời lẽ thô tục, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ, không thể đọc được.

(nguồn https://plo.vn)

* Tăng thời gian thực hành lái ôtô trên đường (có hiệu lực từ ngày 15/6)

 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT, ngày 26/4/2022 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT, ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trong đó, điều chỉnh thời gian học thực hành lái xe trong chương trình đào tạo lái xe ôtô đối với hạng B1, B2 và C.

Theo Thông tư, người học lái ôtô hạng B1 (xe số tự động) sẽ tăng thực hành trên đường từ 20 lên 24 giờ, hạng B1 (xe số cơ khí) và B2 tăng từ 36 lên 40 giờ và hạng C tăng thêm 3 giờ lên 48 giờ. Trong khi đó, số giờ thực hành trên sân tập ở các hạng lái xe đều giảm xuống, B1 và B2 giảm từ 45 xuống 41 giờ. Hạng C giảm từ 46 còn 43 giờ.

Việc tăng thời gian học lái xe trên đường trường được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao chất lượng lái xe, giúp tài xế làm quen với các tình huống thực tế.

(nguồn https://vnexpress.net)

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

* Văn bản của Trung ương ban hành

1. Hướng dẫn số 53-HD/BTGTW, ngày 26/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”.

(https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2022/6/6/15/HD-53-BTGTW.pdf)

2. Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/quy-dinh-so-67-qdtw-ngay-0262022-cua-ban-bi-thu-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-bo-may-che-do-lam-viec-8569)

3. Quyết định số 38/2022/NĐ-CP, ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

(https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205950)

* Văn bản của tỉnh ban hành

1. Quyết định số 602-QĐ/TU, ngày 16/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về luân chuyển cán bộ.

(http://quangnam.dcs.vn/Default.aspx?tabid=297&ni=1442)

2. Kế hoạch số 162- KH/TU, ngày 16/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ giai đoạn 2022 - 2025.

(http://quangnam.dcs.vn/Default.aspx?tabid=297&ni=1443)

3. Quyết định số 1626/QĐ-UBND, ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát tàu cá tỉnh Quảng Nam.

(https://qppl.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=71&VB=29936)

 III. HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy dự làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chủ tịch HĐND Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022); chủ trì diễn đàn trực tuyến “Thanh niên tỉnh Quảng Nam với khởi nghiệp, lập nghiệp góp phần xây dựng quê hương”; dự Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ và tổng kết 01 năm thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; dự Lễ khai mạc TechFest Quảng Nam lần thứ 3 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nâng tầm sản phẩm xứ Quảng”; đi khảo sát, làm việc với lãnh đạo xã Trà Linh, xã Trà Vinh và Trạm dược liệu Trà Linh (thuộc Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam) tại huyện Nam Trà My.

Tác giả: Huỳnh Văn Phát - VPTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?