Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Quảng Nam: Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022

Ngày đăng: 22:00 | 04/01/2023 Lượt xem: 496

Chiều ngày 04/01/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Việt Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huỳnh Thị Thùy Dung – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Công Thanh – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Hồ Quang Bửu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo, cán bộ công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, Thường trực các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên huấn/Tuyên giáo các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Mặt trận, hội đoàn thể ở tỉnh; Báo cáo viên Tỉnh ủy... Đồng chí Phan Việt Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đồng Chủ trì Hội nghị.

 
Đ.c Nguyễn Thị Thu Lan – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh: Năm 2022, việc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam chịu nhiều tác động từ tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh với những thuận lợi, thời cơ đan xen khó khăn, thách thức. Song, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của các cấp, các ngành và nhất là sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò “đi trước, mở đường” của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nên hệ thống ngành Tuyên giáo của tỉnh đã hoàn thành đảm bảo khối lượng, chất lượng nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong xã hội, tạo sự nhất trí cao, sự đồng thuận trong nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh...

 Tuy nhiên, cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ năm qua vẫn còn nhiều hạn chế. Chính vì thế, tại Hội nghị này, ngành Tuyên giáo rất cầu thị, nghiêm túc được lắng nghe, tiếp thu ý kiến đánh giá, chỉ đạo, góp ý của Thường trực Tỉnh ủy, của các đại biểu về tình hình, kết quả việc thực hiện nhiệm vụ năm qua; đặc biệt là những tồn tại, khó khăn, điểm nghẽn; những giải pháp, kiến nghị, đề xuất của các cấp, các ngành có liên quan nhất là những vấn đề có tính chất phức tạp, tác động đến diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm 2023 - một năm dự báo rất nhiều khó khăn và thách thức...

 
Đ.c Nguyễn Hữu Sáng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2022 tại Hội nghị

Theo Báo cáo tại hội nghị, năm 2022  là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước, của tỉnh; năm thứ hai triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp trên toàn tỉnh. Trong tình hình có nhiều biến động, vấn đề mới nảy sinh, đặt ra nhiều thách thức, nhưng “Ngành Tuyên giáo Quảng Nam hướng về cơ sở, tích cực tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; chủ động, kịp thời định hướng thông tin và dư luận xã hội góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống”. Tiếp tục phát huy vai trò đi trước mở đường, đi cùng phát triển, đi sau tổng kết, đổi mới sáng tạo, nỗ lực, chủ động triển khai thực hiện khối lượng công việc rất lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Đáng chú ý là đã tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6, khóa XIII; các nghị quyết Hội nghị Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và hệ thống các văn bản, chủ trương của Trung ương, của tỉnh; đồng thời tập trung đánh giá, sơ kết, tổng kết hơn 12 chỉ thị, nghị quyết, kết luận; đã tham mưu, phối hợp tổ chức nhiều kiện kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm trọng đại của tỉnh như: Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, với việc biên soạn, phát hành Tập sách “Quảng Nam - 25 năm xây dựng và phát triển”; Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ với việc tham mưu nội dung Chương trình cầu truyền hình Khúc tráng ca hòa bình tại điểm cầu Quảng Nam; chuỗi các hoạt động, sự kiện Năm Du lịch Quốc gia- Quảng Nam năm 2022, Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, với trọng tâm là Hội thảo khoa học; Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Phan Châu Trinh; Lễ Tuyên dương khen thưởng cấp tỉnh các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác và thi đua yêu nước năm 2022. Tích cực, hiệu quả tham mưu, hướng dẫn tổ chức 02 Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trên toàn tỉnh. Việc thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW đi vào chiều sâu, nền nếp, tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay để thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo và nêu gương. Công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình tư tưởng được thực hiện toàn diện, đồng bộ, góp phần tích cực, hiệu quả vào giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xã hội. Công tác chỉ đạo, định hướng các hoạt động văn hóa -văn nghệ, khoa giáo được toàn diện, kịp thời. Đã tham mưu sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc. Chủ động, kịp thời trong công tác hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; việc kiểm tra, giám sát được tăng cường đã phát hiện những nhân tố tích cực, mô hình hay, cách làm sáng tạo để biểu dương, nhân rộng. Thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Phương thức công tác tiếp tục được đổi mới, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh... Với những kết quả nổi bật của ngành tuyên giáo, đã góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo tư tưởng tích cực trong toàn Đảng bộ và tâm trạng, tư tưởng xã hội của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.
Các tham luận tại Hội nghị tập trung các nội dung: Chia sẻ những khó khăn, thách thức phải đối mặt trong năm qua, kinh nghiệm để thực hiện tốt các lĩnh vực công tác tuyên giáo; các mô hình hay, cách làm mới đối với công tác tuyên truyền; các bước tham mưu, thực hiện có hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã có nhiều biện pháp quyết liệt, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện sai trái, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết cua Đảng, các gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

 
Đ.c Phan Việt Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và đề nghị nhiệt liệt biểu dương kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo tỉnh trong năm 2022 trên các lĩnh vực; có thể khẳng định rằng, với vai trò “đi trước, mở đường”, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành Tuyên giáo đã bám sát Chương trình công tác năm của Tỉnh ủy, chủ động, linh hoạt, đổi mới phương thức hoạt động; lựa chọn nội dung, nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; trong đó nổi bật là: (1) Kịp thời tham mưu tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp. (2) Tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu, các quan điểm sai trái. Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. (3) Tích cực tham mưu, hướng dẫn các cấp ủy tổ chức 02 đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trên toàn tỉnh về “tự soi, tự sửa” và tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (4) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, phối hợp tổ chức nhiều sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm trọng đại của tỉnh. Đáng chú ý là tập trung tham mưu, phục vụ tổ chức hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh với việc biên soạn, phát hành Tập sách “Quảng Nam - 25 năm xây dựng và phát triển”; kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ với việc tham mưu nội dung Chương trình cầu truyền hình Khúc tráng ca hòa bình tại điểm cầu Quảng Nam; chuỗi các hoạt động, sự kiện Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam năm 2022, Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, kỷ niệm 150 năm ngày sinh Nhà yêu nước Phan Châu Trinh. (5) Kịp thời tham mưu các cấp ủy tổ chức sơ kết, đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng các cấp; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay để thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương. (6) Công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình tư tưởng được thực hiện toàn diện, đồng bộ, góp phần tích cực, hiệu quả vào giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với phương hướng, chủ đề và 10 nhóm nhiệm vụ mà ngành Tuyên giáo đã đề ra trong thời gian tới, bên cạnh đó cần tập trung một số nội dung trong năm 2023: Tập trung đổi mới nội dung, tích cực tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng kịp thời, hiệu quả, đảm bảo tất cả các văn bản Trung ương ban hành đều được quán triệt; nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy trong năm 2023. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; trong đó, cần tập trung thực hiện 03 nội dung trọng tâm “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Biên soạn tài liệu và hướng dẫn các cấp triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả Chuyên đề năm 2023 của tỉnh. Nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, huyện để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; trong đó, cấp ủy và ngành Tuyên giáo phải kịp thời nắm bắt, phân tích, dự báo, phối hợp với các lực lượng để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả những thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Phát huy hiệu quả hoạt động của các lực lượng: Báo cáo viên Tỉnh ủy, huyện ủy; tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội để thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền miệng và tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trước những sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến đời sống xã hội, bảo đảm khoa học, chính xác, kịp thời cung cấp và định hướng thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Chủ động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tham mưu sơ kết 02 năm thực hiện việc sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị vào ban tuyên giáo cấp ủy và phối hợp tiến hành thành lập Trung tâm chính trị cấp huyện theo Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư để thực hiện tốt công tác lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các cấp ủy, ngành Tuyên giáo cần thực hiện thường xuyên việc củng cố tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp gắn với đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị trong điều hành, tác nghiệp, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ. Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân không để xảy ra tình trạng khủng hoảng truyền thông. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, người phát ngôn trả lời báo chí…

 
Đ.c Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân

 
Đ.c Nguyễn Thị Thu Lan - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 02 cá nhân
 
Đ.c Trần Khắc Thắng - Phó Trưởng Ban TGTU trao Giấy chứng nhận cho các tập thể và cá nhân có tác phẩm đoạt giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm...

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân; đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 2 cá nhân vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng công bố quyết định khen thưởng 17 tập thể và 17 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2022, đồng thời trao Giấy chứng nhận và khen thưởng cho 3 tập thể và 10 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Tác giả: Tin, ảnh Nguyễn Phi Anh - BTGTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?