Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan: "Định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam"

Ngày đăng: 14:37 | 08/02/2023 Lượt xem: 292

Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023) và thành lập Đảng bộ tỉnh (28/3) nhằm củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng.

 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng các cá nhân
có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan nói: Trước tình hình dư luận xã hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh rất quan tâm, lo lắng về thông tin trên cả nước và Quảng Nam liên quan đến vụ việc “chuyến bay giải cứu”, thay đổi nhân sự lãnh đạo chủ chốt cấp cao và các vụ việc nhạy cảm khác trên toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng định hướng thông tin, dư luận xã hội và tư tưởng chính trị trên toàn tỉnh.
Qua đó nhằm giảm thiểu, hạn chế các luồng thông tin xấu độc, suy diễn, đồn đoán thiếu cơ sở, gây hoang mang, dao động, mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao tham mưu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trên toàn tỉnh.
Nhận diện khó khăn, thách thức
- Nhìn lại thành tựu phát triển của tỉnh và cả những hạn chế, thách thức, Quảng Nam đang rất cần một đợt sinh hoạt “xốc” lại tinh thần, khát vọng phát triển, thưa đồng chí?
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan: Đợt sinh hoạt chính trị lần này tiếp tục khẳng định, phát huy truyền thống vẻ vang và vai trò lãnh đạo, những thành tựu to lớn Quảng Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là sau 25 năm tái lập tỉnh và nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.
Đồng thời thẳng thắn nhận diện, đề ra những giải pháp tiếp tục khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là những sai phạm liên quan các vụ việc dư luận, xã hội bức xúc thời gian qua.
Đợt sinh hoạt chính trị lần này nhằm định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, sự quản lý và điều hành của chính quyền các cấp; tiếp tục khơi dậy ý chí, hoài bão, khát vọng vì một Quảng Nam phát triển.
Từ đó, tạo nên sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng, ý chí, hành động và sự đồng thuận trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra; tiếp tục khẳng định, hiện thực hóa vị thế và khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam.
Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng cũng sẽ giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng trên toàn tỉnh.
- Thưa đồng chí, định hướng cụ thể cho đợt sinh hoạt chính trị lần này là gì?
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan: Nội dung trọng tâm của đợt sinh hoạt là về chính trị, tư tưởng; trong đó, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đúng đắn, sáng tạo của của Đảng bộ, chính quyền trong việc xác định, lựa chọn hướng đi, đặt ra mục tiêu, vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đột phá; linh hoạt vận dụng cơ chế, chính sách để xây dựng và phát triển.
Và nhất là tinh thần đoàn kết, dám nghĩ dám làm, dám đổi mới, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn để vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... Nhờ đó, thành tựu đạt được của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng chống dịch COVID-19 là rất đáng tự hào và không thể phủ nhận.
Đợt sinh hoạt chính trị còn có nội dung liên quan đến việc quán triệt và thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản có liên quan về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương, về quy định sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên; về công tác đấu tranh, phản bác với các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.
Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu sớm đưa Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.
Đối với những hành vi tiêu cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và triển khai thực hiện những “chuyến bay giải cứu” trong đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh là sai phạm của một vài cá nhân đang được các cơ quan chức năng của Trung ương, của tỉnh điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với tinh thần khách quan, minh bạch, công khai “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.
Phát huy vai trò đảng viên
- Để triển khai đợt sinh hoạt chính trị đạt hiệu quả, yêu cầu về cách thức tổ chức thực hiện sẽ như thế nào, thưa đồng chí?
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan: Đợt sinh hoạt chính trị sẽ có kế hoạch, hướng dẫn và Đề cương nội dung cụ thể và triển khai đến chi bộ đảng trên toàn tỉnh.
Các chi ủy, chi bộ phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần kịp thời, thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước.
Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Kết luận 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái.
Đặc biệt, phát huy vai trò nêu gương, tính tiền phong gương mẫu và chấp hành thực hiện nghiêm các quy định về những điều đảng viên không được làm. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác với các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

“Năm 2022 - Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Quảng Nam triển khai thành công ấn tượng Năm du lịch quốc gia. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 32.144 tỷ đồng, bằng 135,6% dự toán, tăng 40,1% so với cùng kỳ; 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Quảng Nam được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về việc thực hiện tốt Nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Thành quả đạt được trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 là niềm tin, động lực, tiền đề quan trọng cho sự phát triển Quảng Nam ở những năm đến. Đó chính là công sức, là trí tuệ, thể hiện được bản lĩnh của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Nam”.
(Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan)


Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tác giả: Nguồn: baoquangnam.vn/

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?