Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Quảng Nam hoàn thành Đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày đăng: 14:00 | 16/02/2023 Lượt xem: 427

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028, trên cơ sở đó 18/18 Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội hội nông dân cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Hội Nông dân cấp huyện.

 
Đại hội Hội Nông dân xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo đại hội như: Kế hoạch số 191-KH/HNDT ngày 29/9/2022 về tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028, Hướng dẫn số 18-HD/HNDT ngày 06/10/2022 về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Hướng dẫn số 19-HD/HNDT về công tác nhân sự; Hướng dẫn số 20-HD/HNDT về công tác tuyên truyền; Kế hoạch số 205-KH/HNDT ngày 16/01/2023 về tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2023-2028… có văn bản đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo UBND các cấp bố trí kinh phí đảm bảo để Hội  Nông dân các cấp, nhất là cấp cơ sở tổ chức Đại Hội đạt kết quả, trang trọng.
Theo đó Hội Nông dân cấp huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; ban hành hệ thống mẫu văn bản để Hội Nông dân cấp cơ sở tham khảo phục vụ công tác xây dựng văn kiện và tổ chức Đại hội. Tính đến ngày 16/02/2023, có 35/240 cơ sở Hội tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028; trong đó có 18 đơn vị là Đại hội điểm. Nhìn chung công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội diễn ra thuận lợi, tổ chức Hội Nông dân ở cơ sở được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy và Hội cấp trên, các cấp Hội được bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được diễn ra trang trọng, thành công. Nhiều đơn vị còn lồng ghép tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm nông nghiệp và chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội.
Theo kế hoạch, trong tháng 3/2023 sẽ hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở; Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện sẽ diễn ra trong tháng 4/2023 tại huyện Đại Lộc; thời gian hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện trong quý II, tiến đến Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 trong quý III/2023./.

Tác giả: Tin, ảnh Hoài Thảo – HND tỉnh Quảng Nam

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?