Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng Đảng

Ngày đăng: 7:47 | 01/03/2023 Lượt xem: 171

Chiều ngày 28/02/2023, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Tại điểm cầu trung tâm, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thị, thành ủy có các đồng chí thường trực, ủy viên ban thường vụ cấp ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và các thành phần liên quan khác.

 
Đ.c Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực; nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng lên; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được cải thiện; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng có chuyển biến mạnh mẽ theo hướng đổi mới, sáng tạo, sâu sát cơ sở; các nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt đảng không ngừng được phát huy. Nhiều cấp ủy đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiệm vụ chính trị, lựa chọn những phần việc trọng tâm, nổi cộm, bức xúc tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận trong Nhân dân. Công tác tuyển dụng, quản lý, đánh giá và sử dụng cán bộ ngày càng khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; nhiều đảng bộ huyện và các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, chuyển đổi vị trí việc làm, luân chuyển cán bộ. Tính đến 23/02/2023, kết nạp được 226 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 12,56%. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng thực hiện ngày càng nghiêm minh, kiên quyết, nhất là tổ chức kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác nội chính, văn phòng cấp ủy được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả…, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phát triển đảng viên mới; đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên; triển khai thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện; kinh phí hoạt động cho chi bộ thôn; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm (cơ sở dữ liệu đảng viên, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đầu tư… Tại Hội nghị này, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã tiếp thu, giải trình những đề xuất, kiến nghị của các địa phương liên quan đến những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương tinh thần quyết tâm và những nỗ lực của các cấp ủy trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong 02 tháng đầu năm 2023.
Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng tình hình quốc tế và trong nước có những thuận lợi nhất định, đan xen khó khăn, thách thức tác động lớn đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn tỉnh; vì vậy, đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy các cấp. Bám sát các nội dung, nhiệm vụ theo chương trình công tác, Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chủ động tham mưu; chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị định kỳ và hội nghị chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; theo dõi, đôn đốc việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị nội dung đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị.
Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở cần chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và đạo đức; cổ vũ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; khẳng định vị thế và khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam; đẩy mạnh tuyên truyền các thành tựu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và qua hơn 25 năm tái lập tỉnh, kỷ niệm 48 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam và 93 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 1537-CV/TU, ngày 19/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Bám sát cơ sở để kịp thời theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội nhằm làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng gắn với tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên. Tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 211-KH/TU, ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng kế hoạch triển khai mô hình chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ cơ sở “bốn tốt”. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh và phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý sở, ban, ngành và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy, UBKT cấp ủy đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục, chất lượng, hiệu quả. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, không để tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử, chữ ký số...
Ngoài ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy còn yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền các cấp cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Tỉnh ủy đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tác giả: Tin, ảnh Ngọc Triều - VPTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?