Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3 năm 2023

Ngày đăng: 13:55 | 09/03/2023 Lượt xem: 127

Sáng ngày 09/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3/2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các địa phương trong cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thuỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị tại điểm cẩu Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam cử Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn, cùng đồng chí Trần Khắc Thắng – Phó Trưởng Ban và cán bộ các phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự Hội nghị tại Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng (T26).

 
Quang cảnh điểm cầu tại Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS,TS. Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề: “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; Thượng tướng, PGS, TS. Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thông tin chuyên đề: “Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây; định hướng thời gian tới”.
Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới và kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thuỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng: Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và các nước tiếp tục được củng cố, tăng cường, nhất là với các nước láng giềng và các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước, góp phần xây dựng lòng tin, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Đối ngoại quốc phòng đa phương tiếp tục được triển khai hiệu quả, có những đóng góp giá trị, góp phần thúc đẩy các sáng kiến nhằm duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực, được các nước ghi nhận và đánh giá cao. Tuyên truyền khẳng định: Việt Nam kiên định thực hiện nguyên tắc “bốn không” trong đối ngoại quốc phòng thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong duy trì và giữ gìn môi trường hòa bình; đồng thời là đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam vào hòa bình, ổn định chung của khu vực và trên thế giới.
Về việc xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới: Đẩy mạnh tuyên truyền việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị này có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng để phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn tới. Các tổ chức đảng và hệ thống chính trị các cấp, các ngành, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các đơn vị hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các cơ quan thông tin đại chúng chủ động, tích cực khẳng định, lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo ra sự thống nhất, sự đồng thuận xã hội trong việc nghiên cứu, xây dựng và thực hành các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội: Đẩy mạnh tuyên truyền khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Tuyên truyền giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư của các địa phương. Tiếp tục tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nêu rõ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành sâu rộng, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật. Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) theo Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 01/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nhấn mạnh những thành tựu và kết quả về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 80 năm qua, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam. Chú trọng tuyên truyền văn hóa, đạo đức trong Đảng và xã hội…
Ngoài ra, đề nghị ban tuyên giáo các cấp, các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên bám sát hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tác giả: Tin, ảnh Phi Anh

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?