Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Ngày đăng: 15:40 | 09/03/2023 Lượt xem: 99

Chiều ngày 8/3, tại Hội trường UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa các văn phòng năm 2022, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp thời gian đến.

 
Quang cảnh Hội nghị

Nhờ phối hợp chặt chẽ, linh hoạt nên công tác tổ chức các Hội nghị Tỉnh uỷ, kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2022 cơ bản đảm bảo chất lượng; nội dung trình bày được chuẩn bị đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định; đăng tải đầy đủ lên trang thông tin điện tử để đại biểu truy cập, nghiên cứu; các báo cáo, tờ trình, đề án trình bày trực tiếp tại kỳ họp, hội nghị được phối hợp chuẩn bị kỹ, tóm tắt theo nhóm vấn đề và đi thẳng vào trọng tâm nên đã rút ngắn được thời gian trình bày.
Căn cứ vào chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, 03 Văn phòng đã phối hợp tốt trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch, nội dung và bố trí lịch giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tại các địa phương hạn chế trùng lặp về thời gian và lãnh đạo tham dự.
Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp tốt với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh các nội dung trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương các dự án, đề án và các nội dung nhạy cảm, quan trọng, tác động lớn đến phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh của tỉnh theo Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 12/11/2020 của Tỉnh ủy đảm bảo đúng quy định; đồng thời, kịp thời tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện.
Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi tiến độ triển khai và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện nội dung kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại các phiên họp giao ban để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện theo yêu cầu.
Các Văn phòng đã thực hiện tốt việc phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Việc ứng dụng CNTT trong trao đổi, chia sẻ thông tin được chú trọng thông qua hệ thống Q-office, sử dụng email công vụ, zalo, trang thông tin điện tử..., nhờ đó giúp các Văn phòng chủ động truy cập và xử lý thông tin một cách kịp thời, nhanh chóng, nhất là tài liệu phục vụ kỳ họp, hội nghị. Ngoài ra, 03 Văn phòng cũng đã phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Trung ương với tỉnh và giữa tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo đường truyền kết nối được thông suốt.
Ngoài ra, qua tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri, các Văn phòng đã phối hợp rà soát, kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đề nghị UBND tỉnh trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương, tham mưu lãnh đạo tỉnh đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyển các cơ quan Trung ương giải quyết, trả lời theo quy định.
Về nhiệm vụ thời gian đến, các Văn phòng thống nhất tiếp tục phối hợp tốt hơn, chủ động hơn trong việc xây dựng lịch công tác của lãnh đạo tỉnh, đảm bảo thống nhất về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, hạn chế thấp nhất việc thay đổi lịch trong điều kiện cho phép; xác báo thành phần tham dự các cuộc họp, hội nghị kịp thời.
Nâng cao chất lượng tham mưu văn bản trình các cuộc họp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; cung cấp đầy đủ hồ sơ, văn bản liên quan cần thiết đảm bảo phục vụ chu đáo các kỳ họp, hội nghị. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp các Sở, ngành liên quan sớm tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh các nội dung trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đảm bảo nội dung và đúng tiến độ; phối hợp tham mưu nội dung, chuẩn bị tài liệu trình HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian quy định…
Bên cạnh đó, các Văn phòng sẽ thường xuyên thông tin, trao đổi, tăng cường công tác phối hợp để đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác tham mưu, phục vụ Lãnh đạo tỉnh./.

Tác giả: Tin, ảnh Diệu Hiền

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?