Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Tin tuần (Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 11/3/2023)

Ngày đăng: 9:01 | 10/03/2023 Lượt xem: 69

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 03/2023; văn bản mới của Trung ương và của tỉnh cần quan tâm. Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuần qua.

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3

* Những trường hợp được vắng mặt khám tuyển nghĩa vụ quân sự (có hiệu lực từ ngày 14/3)

Thông tư số 07/2023/TT-BQP, ngày 07/1/2023 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Thông tư quy định cụ thể 5 lý do chính đáng để không bị phạt khi vắng mặt trong buổi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, hoặc không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung nhập ngũ.

1. Người thực hiện nghĩa vụ quân sự bị ốm đau, tai nạn hoặc trên đường đi bị ốm đau, tai nạn phải điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (có xác nhận của cơ quan y tế, hoặc chính quyền địa phương).

2. Thân nhân gồm cha đẻ, mẹ đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi; cha vợ, mẹ vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng; người nuôi dưỡng; vợ/chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp bị ốm đau, tai nạn nặng đang điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh.

3. Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự chết nhưng chưa tổ chức tang lễ hoặc tang lễ chưa kết thúc.

4. Nhà ở của người thực hiện nghĩa vụ hoặc thân nhân nằm trong vùng đang bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

5. Người thực hiện nghĩa vụ không nhận được lệnh hoặc nhận được lệnh, nhưng trong lệnh không ghi rõ thời gian, địa điểm do lỗi của người hoặc cơ quan có trách nhiệm, hoặc do người khác có hành vi cản trở.

* Mở tài khoản quản lý tiền công đức (có hiệu lực từ ngày 19/3)

Thông tư số 04/2023/TT-BTC, ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Nếu tiếp nhận tiền mặt, cơ sở văn hóa cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận. Hàng ngày, hàng tuần, cơ sở thờ tự kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận trong hòm công đức. Khoản tiền đặt không đúng nơi quy định, không phù hợp tại di tích được thu gom hoặc bỏ vào hòm công đức để kiểm đếm chung.

Tiền mặt tạm thời chưa sử dụng cần gửi vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để bảo đảm việc quản lý an toàn, minh bạch khoản công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Trường hợp tiếp nhận công đức bằng giấy tờ có giá hoặc kim khí quý, đá quý cũng phải mở sổ ghi chép.

Người đại diện cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức; phục vụ bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội, phù hợp với quy định.

(nguồn https://vnexpress.net)

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Văn bản của Trung ương ban hành

1. Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg, ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

(https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2023/3/7/6/QD-04.pdf)

2. Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

(https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2023/3/7/6/QD-101.pdf)

3. Nghị quyết số 30/NQ-CP, ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.

(https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207541)

4. Nghị định số 08/2023/NĐ-CP, ngày 05/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

(https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207542)

2. Văn bản của tỉnh ban hành

1. Kế hoạch số 251- KH/TU, ngày 03/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2023).

(http://quangnam.dcs.vn/Default.aspx?tabid=297&ni=1650)

2. Quyết định số 441/QĐ-UBND, ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(http://qppl.vpubnd.quangnam.vn/Default.aspx?TabID=71&VB=40605)

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Trong tuần, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (1963 - 2023)

Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Khu 5; dự Lễ động thổ thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700; dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại huyện Đại Lộc.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp định kỳ, đột xuất để giải quyết công việc theo thẩm quyền.

Tác giả: Huỳnh Văn Phát - VPTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?