Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Ngày đăng: 14:44 | 22/01/2019 Lượt xem: 955

Sáng ngày 21/01/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 
Đồng chí Phan Việt Cường - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Nội dung báo cáo tại Hội nghị do đồng chí Trần Vũ Công - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị, đặc biệt ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy và kết luận Hội nghị của đồng chí Lê Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm rõ những kết quả đạt được của ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
Năm 2018, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Nam đã thể hiện rõ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tích cực đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, tập trung tham mưu cho cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy triển khai nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương đạt được những kết quả bước đầu. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, khách quan, dân chủ, đúng quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tập trung thực hiện. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở nhiều tổ chức đảng có chuyển biến tích cực. Trình độ, năng lực, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng được nâng lên.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2018 ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Nam vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục như tham mưu tổ chức thực hiện một số Nghị quyết chuyên đề của Trung ương và của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng có mặt chưa quyết liệt, nên kết quả đạt được có mặt chưa tốt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số tổ chức đảng chưa ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác kết nạp đảng viên mới chưa đạt kế hoạch...
Năm 2019 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ tỉnh, năm chuẩn bị công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, năm 2019 ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Nam chủ động bám sát thực tiễn, thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo”; đồng thời, đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc chín nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tập trung tham mưu các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; thực hiện tốt công tác quy hoạch, củng cố, kiện toàn nhân sự ở các địa phương, đơn vị trước đại hội.
2. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của Trung ương và của Tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng như tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X gắn với thực hiện Kết luận số 275-KL/TU, ngày 20/4/2018 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn việc kết nạp đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình tổ chức đảng.
4. Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay, công tác bảo mật và phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tư tưởng xấu, chống phá nội bộ ta của các thế lực thù địch.
5. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Xây dựng Chương trình, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ được quy hoạch.
6. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ. Nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới một số chính sách đối với cán bộ.
7. Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng đảng ở các cấp và tại cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “05 hóa”, đó là: Hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn hóa văn bản pháp quy; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tự động hóa tổ chức thực hiện và tối ưu hóa kết quả hoạt động. 
8. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng, thực hiện tốt công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo, thi đua của ngành; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác của ngành.
9. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. 
Đồng thời tại Hội nghị, đã tổ chức tặng cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 07 tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2014-2018), gồm Đảng bộ Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Đảng bộ phường Điện Ngọc, Đảng bộ Quân sự huyện Núi Thành, Đảng bộ Tiểu đoàn 70, Đảng bộ Công ty cổ phẩn môi trường đô thị tỉnh, Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện Đại Lộc, Chi bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nam Giang và tặng cờ của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 đơn vị dẫn đầu thi đua ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, gồm Ban Tổ chức Huyện ủy Đại Lộc và Nông Sơn.

Tác giả: Nguyễn Hồng Minh - Trưởng phòng TH-CS&ĐTCB

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?