Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Kế hoạch rà soát, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Ngày đăng: 9:34 | 28/03/2019 Lượt xem: 1083

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 218-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (viết tắt là Chỉ thị 28-CT/TW).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Các cấp ủy đánh giá đúng thực trạng, làm rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và công tác kết nạp đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay; trên cơ sở đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu học tập và thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả.
Các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai
- Nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng.
- Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức; coi trọng chất lượng, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng. Thực hiện nghiêm túc quy định thẩm tra lý lịch và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng. Cấp ủy và người được giao thẩm tra phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra lý lịch; người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội phải chịu trách nhiệm về kết quả nhận xét của mình đối với đối tượng đảng và đảng viên dự bị. Cấp ủy có thẩm quyền có thể quy định tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên cao hơn quy định chung để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng đối với đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng; chi bộ thực hiện tốt việc quản lý, phân công công tác cho đảng viên, đảm bảo mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp.Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng phí. 
- Năm 2019, tổ chức tổng điều tra về tình hình đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh.
- Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 
- Tổ chức tốt các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên mới và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Kết luận số 275-KL/TU, ngày 20/4/2018 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”…

Tải Kế hoạch số 218

Tác giả: BBT

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?