Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Duy Xuyên: Hoàn thành sáp nhập 78 thôn, khối phố trên địa bàn huyện

Ngày đăng: 9:10 | 06/05/2019 Lượt xem: 232

Đến nay, huyện Duy Xuyên đã thực hiện hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại 94 thôn, khối phố xuống còn 78 thôn, khối phố.

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về sắp xếp, tổ chức lại thôn, khối phố trên địa bàn huyện và Công văn số 636-CV/HU, ngày 25/03/2019 của Huyện ủy Duy Xuyên về công tác sắp xếp lại các thôn - khối phố. Đến nay huyện Duy Xuyên đã thực hiện hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại 94 thôn, khối phố xuống còn 78 thôn, khối phố theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam; hoàn thành việc sắp xếp số lượng các chức danh ở mỗi thôn, khối phố từ 05 người xuống còn 03 người theo quy định tại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh. Trong đó: Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, khối phố: 40 người; Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT: 38 người; Trưởng thôn, khối phố: 38 người; Trưởng ban CTMT: 40 người; Thôn đội trưởng kiêm Công an viên: 78 người.
Nhìn chung, việc triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, khối phố tại các địa phương thuận lợi, được nhân dân ủng hộ, đồng thuận cao. Công tác nhân sự của thôn mới được thực hiện chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện đều được hướng dẫn xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.
Đồng thời thống nhất ngày bầu cử Trưởng thôn, khối phố ở 78 thôn, khối phố trên địa bàn 14 xã, thị trấn vào Chủ nhật, ngày 19/5/2019.

Tác giả: Phan Thị Bông - VPHU Duy Xuyên

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?