Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Đại Lộc: Quán triệt và triển khai Chỉ thị 28

Ngày đăng: 9:06 | 13/05/2019 Lượt xem: 126

Huyện ủy Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Tham dự hội nghị, có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban,ngành của huyện; lãnh đạo chủ chốt các địa phương và 113 bí thư chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn huyện.

 
Quang cảnh Hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị 28 tại huyện Đại Lộc

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị 28-CT/TW như nâng cao nhận thức, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên; chấn chỉnh công tác kết nạp Đảng; tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...Theo đó, Huyện ủy Đại Lộc đã triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW với 7 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên. Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức; coi trọng chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên; khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng viên; kịp thời nắm bắt, giải quyết những kiến nghị chính đáng của đảng viên; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực; thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng. Thực hiện tốt công tác tổng điều tra về tình hình đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ huyện trong năm 2019. Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam. 

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?