Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Quế Sơn: Làm việc với Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW

Ngày đăng: 8:49 | 10/06/2019 Lượt xem: 355

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1211-QĐ/TU ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

 
Quang cảnh buổi làm việc của lãnh đạo Huyện ủy Quế Sơn với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy

Báo cáo kết quả tại buổi làm việc, đồng chí Võ Đức Danh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trình bày cụ thể kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW trên địa bàn huyện trong thời gian qua, những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất các nội dung kiến nghị đối với Trung ương, tỉnh về những nội dung liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW.
Qua báo cáo kết quả thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn, các hồ sơ, tài liệu có liên quan và kết quả khảo sát tại 04 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Quế Sơn; Đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian đến Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định 15-QĐ/TU, ngày 14/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy duy trì tốt sinh hoạt định kỳ và tăng cường hơn nữa sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Thực hiện tốt các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, đoàn kết thống nhất trong chi bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của chi bộ, quy định rõ trách nhiệm của từng đảng viên trong việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời củng cố, kiện toàn chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ đảm bảo số lượng và chất lượng. Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, nâng cao kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ. Tiếp tục phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên và chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn tốt việc tổ chức sinh hoạt ở các chi bộ để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề.

Tác giả: VPHU Quế Sơn

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?