Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Phước Sơn: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng: 16:16 | 18/07/2019 Lượt xem: 371

Vừa qua, Huyện ủy Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ trì Hội nghị các đồng chí Phạm Thế Quyền - Bí thư Huyện ủy, Đoàn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Mạnh Hà – TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự Hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Khóa XX), các đồng chí lãnh đạo các ban đảng Huyện ủy, Báo cáo viên và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (Khóa XX), các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ và Bí thư, Phó Bí thư 12 xã, thị trấn.

 
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Huyện ủy Phước Sơn

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII trong điều kiện tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ổn định; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai trên địa bàn huyện đã thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; đã tác động tích cực đến phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, nâng cao đời sống nhân dân. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân về chủ nghĩa Mác –Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Ðảng, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh được quan tâm đổi mới; từng bước sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan Ðảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân theo đúng quy định; công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả, số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm đều tăng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ 113 lớp/11.110 lượt người tham gia. Tỉ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, là nữ, người dân tộc thiểu số ngày càng tăng, góp phần thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên theo hướng tích cực; công tác cán bộ có một số đổi mới về nội dung và cách làm. Ðã giữ vững quan điểm Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu các tổ chức; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, góp phần bảo vệ Ðảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; các cấp ủy đã quan tâm việc kiểm tra, giám sát chấp hành đường lối, chủ trương, Ðiều lệ Ðảng và công tác cán bộ; xây dựng và thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực, địa bàn có vấn đề phức tạp; phát huy tốt hơn vai trò của các cơ quan nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.
Sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, các đại biểu đã thảo luận, tập trung phân tích những khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thế Quyền – Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trên tất cả các mặt trong thời gian qua; đồng chí đề nghị trong thời gian đến các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo nhất là trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Ðảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai kỷ luật Ðảng và pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, công chức tham nhũng, bao che cho tham nhũng, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, của nhân dân, dù người đó ở chức vụ nào, đương chức hay đã nghỉ hưu. Cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo chặt chẽ việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, không để những phần tử xấu, các thế lực thù địch lợi dụng kích động, gây mất đoàn kết nội bộ... Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nội dung nhân sự đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tác giả: Kim Sa - BTGHU Phước Sơn

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?