Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Nam Trà My: Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35 - về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

Ngày đăng: 15:53 | 10/09/2019 Lượt xem: 254

Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về Tổ chức và hoạt động của Chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn. Tham dự có đồng chí Trần Thanh Thu – Trưởng phòng TCCS đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết cho thấy, sau khi có Hướng dẫn 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về Tổ chức và hoạt động của Chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Qua đó, nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã đã có sự chuyển biến rõ rệt. Chi bộ quân sự xã đã thực hiện tốt vai tròà hạt nhân chính trị của Ban CHQS xã, trực tiếp lãnh đạo toàn diện về mọi mặt hoạt động của Ban CHQS xã, là môi trường giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng phát triển đảng trong lực lượng dân quân; đồng thời, là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng chính trị, độ tin cây trong lực lượng dân quân, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP và xây dựng LLVT cơ sở. Qua 10 năm, đã xây dựng được 06/10 chi bộ có cấp ủy; có 119 lượt đảng viên tham gia chi bộ; 95 lượt đảng viên tham gia vào Ban CHQS xã. Hiện nay có 104 đảng viên tham gia chi ủy chi bộ quân sự xã.
 
 
Khen thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, đó là: Công tác phối hợp giữa Đảng uỷ quân sự huyện với cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và cấp ủy địa phương tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, hoạt động của chi bộ quân sự chưa được thường xuyên. Chất lượng sinh hoạt ở một vài chi bộ quân sự xã còn thấp, nhất là chất lượng ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ định kỳ hằng tháng. Một số chi bộ chưa quan tâm lãnh đạo xây dựng và hoạt động của chi đoàn dân quân cơ động; do đó, chưa phát huy được vai trò xung kích, hiệu quả hoạt động còn thấp hoặc mang tính hình thức. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và công tác phát triển đảng, kiểm tra, giám sát đảng viên có lúc, có nơi chưa thường xuyên; việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa kịp thời, thiếu kiên quyết.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Duy Dũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã và các ngành liên quan từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt hơn nữa Hướng dẫn số 35; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Hội nghị tổng kết cấp cơ sở và cấp huyện, nhất là về cơ cấu tổ chức, về nâng cao chất lượng đảng viên của chi bộ; chất lượng lãnh đạo công tác của Ban CHQS xã..., đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động của chi bộ và đảng viên theo đúng quy định, góp phần vào nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo việc tổng kết hoạt động của chi bộ quân sự, đưa vào Báo cáo chính trị của đảng ủy khi tiến hành đại hội đảng ủy xã (Nhiệm kỳ 2015 – 2020).
Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng 03 tập thể và 05 các nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương.

Tác giả: VPHU Nam Trà My

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?