Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Thông báo tạm hoãn tổ chức kỳ thi tuyển công chức

Ngày đăng: 14:42 | 09/03/2020 Lượt xem: 2573

Căn cứ Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 27/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Thông báo số 297-TB/BTCTU, ngày 29/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam thì kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2020.

Tuy nhiên hiện nay do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid - 19 nên Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất tạm hoãn tổ chức kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thời gian tổ chức kỳ thi sẽ được Hội đồng thi tuyển thông báo sau.
Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam xin thông báo đến các thí sinh tham gia kỳ thi để biết. Nếu có vướng mắc gì cần trao đổi đề nghị thí sinh phản ánh về cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, số điện thoại 0235.3852.703, 0235.3811.992, 0905.914.600 hoặc hộp thư điện tử, địa chỉ minhbtttphuninh@gmail.com) để được giải đáp.
Lưu ý: Các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển công chức thường xuyên được cập nhập tại địa chỉ http://quangnam.dcs.vn, mục tổ chức. Đề nghị các thí sinh thường xuyên cập nhập để biết thông tin.

Tác giả: Nguyễn Hồng Minh - Trưởng phòng TH-CS&ĐTCB

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?