Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Một số kinh nghiệm rút ra từ Đại hội điểm Đảng bộ, chi bộ cơ sở ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 10:16 | 06/04/2020 Lượt xem: 3089

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45- CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc đã ban hành Kế hoạch số 111-KH/HU, ngày 09/8/2019 về tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Lộc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã chọn 03 đơn vị chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm, gồm Đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa (tổ chức đại hội đại biểu), Đảng bộ xã Đại Tân (tổ chức đại hội đảng viên) và chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Đến nay các đơn vị được chọn chỉ đạo Đại hội điểm đã tổ chức xong Đại hội. Nhìn chung, quá trình chuẩn bị Đại hội từ công tác triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự, công tác tuyên truyền, tổ chức thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội XIII của Đảng đều đảm bảo theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45- CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam và Kế hoạch số 111 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Công tác tổ chức Đại hội diễn ra nghiêm túc, việc điều hành của Đoàn Chủ tịch chặt chẽ, đúng chương trình, bám sát vào kịch bản, có sự phân công cụ thể. Đại hội đã bầu cấp ủy đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, định hướng, cơ cấu theo Đề án nhân sự đã được Đại hội thông qua và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025 theo đúng số lượng phân bổ của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tuy nhiên, Đại hội ở các đơn vị trên còn một số hạn chế như công tác chuẩn bị trang thiết bị phục vụ đại hội có mặt chưa chu đáo; việc kiểm phiếu còn để kéo dài; một số báo cáo tham luận còn thiên về nội dung báo cáo thành tích, chưa đề ra được giải pháp để triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu mà dự thảo báo cáo chính trị đã nêu...
Từ kết quả tổ chức Đại hội điểm ở các tổ chức đảng, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:
- Cấp ủy triệu tập Đại hội phải nắm vững các quy định, hướng dẫn của Đảng về tổ chức Đại hội. Đồng thời cần phải triển khai, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đến toàn thể đảng viên ở từng tổ chức cơ sở đảng để đảng viên hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc. 
- Tổ công tác chỉ đạo đại hội của Huyện ủy phải thường xuyên, trực tiếp nắm tình hình ở từng tổ chức cơ sở Đảng, kịp thời chỉ đạo, giúp cấp ủy cơ sở trong việc xây dựng các văn kiện đại hội, chuẩn bị đề án nhân sự, xây dựng kịch bản, kể cả việc trang trí hình thức, công tác bầu cử, cách tổ chức điều hành đại hội.
- Các báo cáo giải trình, báo cáo tham luận trình bày tại Đại hội cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lắp, đánh giá đúng tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, đặc biệt đề ra được các giải pháp thực hiện mang tính đột phá và khả thi... nhằm đảm bảo thời gian cho Đại hội, tránh sự nhàm chán cho đảng viên khi nghe báo cáo. 
- Công tác bầu cử cấp ủy khóa mới nên thực hiện và hoàn thành trong buổi sáng phiên đại hội chính thức.
- Đoàn Chủ tịch cần nắm vững các nguyên tắc, quy định để điều hành đại hội. Cần chuẩn bị kỹ và văn bản hóa các nội dung cần trình bày trước đại hội; phải bám sát vào chương trình và kịch bản để điều hành đại hội theo đúng chương trình đã được đại hội thông qua, quá trình điều hành phải linh hoạt cho phù hợp; cần quy định khung thời gian cho từng nội dung trình bày trước đại hội. Các thành viên trong Đoàn Chủ tịch phải được phân công cụ thể từng nội dung công việc, phải chuẩn bị kỹ nội dung công việc mà mình điều hành, tránh tình trạng không có chuẩn bị trước hoặc có thành viên quá nhiều việc nhưng có thành viên không được phân công điều hành đại hội. 
- Ban Kiểm phiếu phải thực hiện nghiêm quy định của Quy chế bầu cử trong Đảng, không để xảy ra sai sót, vi phạm. Cần chọn những đảng viên dự đại hội có khả năng và kinh nghiệm trong công tác bầu cử để tham gia ban kiểm phiếu. Trước khi bầu cử, ban kiểm phiếu phải hướng dẫn cụ thể, rõ ràng thể lệ bầu cử. Thành viên ban kiểm phiếu cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn kiểm phiếu; việc phân loại phiếu cũng như trong kiểm phiếu phải thực hiện thận trọng, chính xác. Kiểm phiếu theo từng loại phiếu bầu (phiếu bầu đủ, phiếu bầu thiếu 1, phiếu bầu thiếu 2…); khi kiểm xong, đối chiếu kết quả nếu đúng mới chuyển qua kiểm loại phiếu khác. Sau khi kiểm phiếu xong, ban kiểm phiếu phải công bố toàn văn, chính xác biên bản kiểm phiếu trước đại hội, niêm phong phiếu bầu và bàn giao cho Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. 
Từ những kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện Đại Lộc, hy vọng rằng Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc sẽ chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng còn lại trên địa bàn huyện, tiến tới tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tác giả: Nguyễn Hồng Minh - Trưởng phòng TH-CS&ĐTCB

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?