Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Nam Giang: Ghi nhận một số kết quả đạt được từ Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 16:34 | 15/06/2020 Lượt xem: 331

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đối với huyện Nam Giang, công tác chuẩn bị đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc được các cấp ủy đảng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát vào nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Tỉnh ủy về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025” và Kế hoạch số 120-KH/HU, ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020- 2025) để triển khai thực hiện.

Sau Đảng bộ xã La Dê- Đảng bộ được Huyện ủy chọn Đại hội điểm vào 02 ngày 18, 19/3/2020 thành công tốt đẹp; các chi, đảng bộ trực thuộc lần lượt tiến hành tổ chức đại hội đảng ở cấp mình. Tính đến ngày 26/5/2020, Đảng bộ huyện Nam Giang đã hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn chung, đại hội cấp cơ sở được các cấp ủy chuẩn bị kỹ về nội dung, quy trình nhân sự và các điều kiện phục vụ đại hội. Việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội đã được thực hiện chặt chẽ, đầy đủ cả về nội dung và thể thức; báo cáo chính trị đã tổng kết sâu sắc, trung thực kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội sau một nhiệm kỳ; làm rõ ưu, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân, xác định phương hướng, mục tiêu, đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, thiết thực, sát tình hình, điều kiện của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Các báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá kết quả mà tập thể cấp ủy đã làm được cũng như chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong nhiệm kỳ đến; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ" gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang đã chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư của 55/55 tổ chức cơ sở đảng. Qua phân tích, đánh giá chất lượng cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đạt và tăng hơn so với nhiệm kỳ qua. Cụ thể, đối với đại hội 15 đảng bộ cơ sở (12 đảng bộ xã, thị trấn, lực lượng vũ trang: 02 đảng bộ, doạnh nghiệp: 01 đảng bộ). Tổng số cấp ủy viên theo quy định là 209 đồng chí, trong đó khối xã, thị trấn là 180 đồng chí; khối Lực lượng vũ trang là 20 đồng chí (Công an: 15 đồng chí; Quân sự: 05 đồng chí; doanh nghiệp là 09 đồng chí). Tổng số cấp ủy viên đã được đại hội bầu: 196 đồng chí; số cấp ủy viên đang khuyết sau đại hội là 13 đồng chí, trong đó khối xã, thị trấn là 12 đồng chí; khối Lực lượng vũ trang: Công an huyện: 01 đồng chí (Do thực hiện Đề án của Bộ công an đưa công an chính quy về xã). Trong đó, tham gia lần đầu 27 đồng chí, nữ 29 đồng chí, trẻ dưới 35 tuổi: 48 đồng chí. Về mặt cơ cấu cho thấy số cấp ủy tham gia lần đầu, độ tuổi dưới 35 (tính kế thừa) cho đến cơ cấu nữ đều đảm bảo quy định. Đặc biệt, số cấp ủy là Dân tộc thiểu số là 175/196 đồng chí, chiếm tỷ lệ 89,2%; tốt nghiệp Trung học phổ thông: 196/196 đồng chí, tỷ lệ 100% và chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó đại học 166/196 đồng chí chiếm tỷ lệ 84,6%. Đối với trình độ lý luận chính trị, ngoại trừ 06 đồng chí có trình độ sơ cấp thuộc Đảng bộ công ty cao su Nam Giang, thì ở các đảng bộ còn lại trong cấp ủy trình độ lý luận chính trị trung cấp 171 đồng chí, chiếm tỷ lệ 87,3%; cao cấp 19 đồng chí, chiếm tỷ lệ 9,6%. Trong tổng số 196 đồng chí cấp ủy viên, đại hội đã bầu 66 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ. Trong đó, tham gia lần đầu 15 đồng chí, nữ 06 đồng chí, dưới 35 tuổi 07 đồng chí, Dân tộc thiểu số 55 đồng chí. Trình độ: tốt nghiệp Trung học phổ thông: 66/66 đồng chí; chuyên môn: trung cấp: 07 đồng chí, đại học:59 đồng chí. Về trình độ lý luận chính trị: sơ cấp 01 đồng chí (doanh nghiệp), trung cấp 52 đồng chí, cao cấp 13 đ/ồng chí.

 
Quang cảnh Đại hội thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ xã Cà Dy

Thời gia qua, cùng với các đảng bộ, 40/40 chi bộ trực thuộc cũng đã long trọng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, có 12 chi bộ bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư: 09 chi bộ bầu Bí thư, Phó Bí thư: 19 chi bộ bầu Bí thư. Tổng số Chi ủy chi bộ cơ sở đã được đại hội bầu: 42 đồng chí. Trong đó, tham gia lần đầu 13 đồng chí, nữ 08 đồng chí, trẻ dưới 35 tuổi: 07 đồng chí; số chi ủy là Dân tộc thiểu số là 17/42 đồng chí, chiếm tỷ lệ 40,4%; Về trình độ học vấn tốt nghiệp Trung học phổ thông: 42/42 đồng chí, tỷ lệ 100% và trình độ chuyên môn được được nâng cao so với nhiệm kỳ qua, cụ thể, đại học 32/42 đồng chí chiếm tỷ lệ 76,1%, đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, số đồng chí tham gia Chi ủy có trình độ chuyên môn Thạc sĩ 07 đồng chí, chiếm tỷ lệ 16,7%; số đồng chí có trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 13/42 đồng chí, chiếm tỷ lệ 31%, cao cấp là 17/42 đồng chí, chiếm tỷ lệ 40,4%. Ngoài ra, đại hội các chi bộ trực thuộc cũng đã tiến hành bầu 268 đồng chí đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, đại biểu đương nhiên: 37 đồng chí; đại biểu cơ sở bầu theo phân bổ: 231 đồng chí, đạt 100%.
Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo từ quá trình xây dựng dự thảo, đóng góp ý kiến, hoàn thiện văn kiện đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự để bầu cử cấp ủy đảm bảo tốt các tiêu chuẩn qui định về bản lĩnh chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác, uy tín, tính gương mẫu; đảm bảo độ tuổi; cơ cấu, số lượng cấp ủy cho đến việc tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo các nguyên tắc bầu cử trong Đảng... nên các Tổ chức cơ sở Đảng huyện Nam Giang đã tổ chức thành công Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 ở cấp mình. 
Việc tổ chức thành công Đại hội ở các Tổ chức cơ sở Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 trực thuộc cũng chính là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên trong huyện nhìn lại chặng đường 5 năm đã qua với những thành quả đạt được, một số tồn tại cần khắc phục và những dỡ dang chưa đạt được. Từ đó, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chặng đường 5 năm tới, với một quyết tâm phấn đấu cao hơn, một niềm tin và khát vọng vươn lên, vì mục tiêu xây dựng huyện Nam Giang phát triển toàn diện và bền vững. Đây chính món quà ý nghĩa nhất mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện dâng lên Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tác giả: BTGHU Nam Giang

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?