Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Thông báo kết quả điểm thi công chức

Ngày đăng: 16:48 | 06/08/2020 Lượt xem: 5798

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 27/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019 và Thông báo số 873 -TB/TU, ngày 06/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam, Hội đồng thi tuyển công chức Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo kết quả thi tuyển công chức vào các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 06/8/2020 - ngày thông báo kết quả điểm thi công chức vòng 2, người dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng thi tuyển (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam - cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển, số 24 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo gửi đến cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy sau ngày 20/8/2020 (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường bưu điện); không phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng Thư điện tử, Fax, Telex. Lệ phí chấm thi phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi đề nghị phúc khảo.
Thí sinh tải kết quả thi công chức vòng 2 tại đây (gồm kết quả thi vào khối Đảngkết quả thi vào khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể).
Hội đồng thi tuyển công chức Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh tham dự kỳ thi được biết. Mọi thắc mắc xin liên hệ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức Tỉnh ủy Quảng Nam, qua Phòng Tổng hợp - Chính sách và đào tạo cán bộ, số điện thoại 0235.3852.703 hoặc 0235.3811.992) để được giải đáp.

Tác giả: Nguyễn Hồng Minh - Trưởng phòng TH-CS&ĐTCB

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?