Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Thông báo kết quả chấm phúc khảo

Ngày đăng: 15:01 | 28/08/2020 Lượt xem: 989

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 27/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019 và Thông báo số 892-TB/TU, ngày 28/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam;

Ngày 28/8/2020, Hội đồng thi tuyển công chức Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Thông báo số 41-TB/HĐ về kết quả chấm thi phúc khảo kỳ thi tuyển công chức vào các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam. Hội đồng thi tuyển công chức Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành được biết. Mọi thắc mắc xin liên hệ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển, qua Phòng Tổng hợp - Chính sách và đào tạo cán bộ, số điện thoại 0235.3852.703 hoặc 0235.3811.992) để được giải đáp.
Thí sinh tải kết quả chấm phúc khảo theo file đính kèm (kết quả chấm phúc khảo).

Tác giả: Nguyễn Hồng Minh - Trưởng phòng TH-CS&ĐTCB

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?