Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Thông báo kết quả trúng tuyển công chức

Ngày đăng: 14:29 | 16/09/2020 Lượt xem: 1999

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 27/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019 và Quyết định số 1865-QĐ/TU, ngày 16/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển công chức; Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức của Tỉnh ủy Quảng Nam) ban hành Thông báo số 328-TB/BTCTU, ngày 16/9/2020 về kết quả trúng tuyển công chức.

Tổng số thí sinh trúng tuyển công chức vào các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam gồm 43 thí sinh, trong đó thi vào ngạch chuyên viên khối Đảng trúng tuyển 29 thí sinh, thi vào ngạch chuyên viên khối Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trúng tuyển 14 thí sinh (danh sách thí sinh trúng tuyển công chức tải tại đây). 
Ngày 22/9/2020, vào lúc 8h00 các thí sinh trúng tuyển vào ngạch chuyên viên khối Đảng có mặt tại Hội trường cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (tầng 3 trụ sở cơ quan Tỉnh ủy, số 24 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ) để thống nhất việc bố trí công tác sau khi trúng tuyển công chức và nộp bảng xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội tính đến tháng 9/2020 (nếu có) để làm căn cứ xếp lương; vào lúc 9h30 các thí sinh trúng tuyển vào ngạch chuyên viên khối Mặt trận, đoàn thể có mặt tại Hội trường cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (tầng 3 trụ sở cơ quan Tỉnh ủy, số 24 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ) để thống nhất việc bố trí công tác sau khi trúng tuyển công chức và nộp bảng xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội tính đến tháng 9/2020 (nếu có) để làm căn cứ xếp lương.
Ngày 29/9/2020, từ 8h00 đến 9h30 các thí sinh trúng tuyển vào ngạch chuyên viên khối Đảng và từ 9h30 đến 10h30 các thí sinh trúng tuyển vào ngạch chuyên viên khối Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể có trách nhiệm đem trực tiếp bản gốc các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm học tập theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự thi đến tại Hội trường cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam để đối chiếu với hồ sơ đã nộp đăng ký dự thi; nộp phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp và nhận quyết định tuyển dụng công chức kể từ ngày 01/10/2020. Trường hợp thí sinh chưa được cấp phiếu lý lịch tư pháp vào thời gian trên, sẽ nộp bổ sung cho cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam trước ngày 15/10/2020, trường hợp có lý do chính đáng, không thể bổ sung phiếu lý lịch tư pháp trước ngày 15/10/2020 thì phải làm đơn xin gia hạn và gửi cho cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày 15/10/2020. Các trường hợp này được tuyển dụng công chức vào ngày 01/11/2020. Thủ tục làm phiếu lý lịch tư pháp, đề nghị thí sinh trúng tuyển liên hệ Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, qua số điện thoại 0235.3815.810 để được hướng dẫn. 
Trường hợp thí sinh trúng tuyển không thực hiện đúng các yêu cầu trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh trúng tuyển được biết. Mọi thắc mắc xin liên hệ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển, qua Phòng Tổng hợp - Chính sách và Đào tạo cán bộ, số điện thoại 0235.3852.703 hoặc 0905.914.600) để được giải đáp.

Tác giả: Nguyễn Hồng Minh - Trưởng phòng TH-CS&ĐTCB

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?