Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Quảng Nam tổ chức Lễ khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị K17, hệ không tập trung, khóa học 2020-2022

Ngày đăng: 9:09 | 17/11/2020 Lượt xem: 670

Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2020, tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam, Học viện Chính trị khu vực III- Đà Nẵng phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K17, hệ không tập trung, khóa học 2020-2022. Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Cao Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Thái Viết Tường – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng đại diện các sở, ngành có liên quan.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị K17 có 60 học viên, so với các khóa học trước đây số lượng lớp học được giảm xuống nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đây là lớp thứ 17 tỉnh Quảng Nam và Học viện Chính trị khu vực III phối hợp tổ chức. Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Học viện đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nói riêng; đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, gắn học tập với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người cách mạng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phải luôn bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của chiến lược cán bộ và gắn kết chặt chẽ với các khâu trong công tác cán bộ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để lớp học đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị các đồng chí học viên phải có thái độ, động cơ học tập đúng đắn; phải đề cao tính tích cực, chủ động, tự giác, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; phát huy tính chủ động, sáng tạo, kết hợp nâng cao trình độ, trí tuệ với rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng trong quá trình học tập, nghiên cứu. Đồng thời, tại Lễ khai giảng đồng chí cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị khu vực III để đảm bảo các điều kiện cho lớp học một cách tốt nhất.


Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu tại Lễ khai giảng

Lớp Cao cấp lý luận chính trị K17 được tổ chức 04 đợt, đợt 1 học từ ngày 16/11/2020 đến ngày 29/01/2021, các học viên sẽ học 05 học phần, gồm Triết học Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế phát triển, Chính trị học, Khoa học lãnh đạo và nghe báo cáo 04 chuyên đề ngoại khóa.
Hy vọng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện của Học viện Chính trị khu vực III, lớp Cao cấp lý luận chính trị K17 mở tại tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành tốt nội dung, chương trình đào tạo đề ra, đạt kết quả tốt.

Tác giả: Nguyễn Hồng Minh - Trưởng phòng TH-CS&ĐTCB

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?