Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ngày đăng: 15:34 | 18/11/2020 Lượt xem: 897

Sáng ngày 13/11/2020, tại phòng họp cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để triển khai các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ nay đến cuối năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 – 2025. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Trần Nam Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ban và Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đánh giá khái quát những kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Nam đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, những kết quả tham mưu của ngành đã góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí đã báo cáo cụ thể các nhiệm vụ của ngành cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025. Các đồng chí dự họp đã trao đổi, thảo luận thêm các nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2021 – 2025.


Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao kết quả đạt được của ngành trong nhiệm kỳ 2015 -2020, ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ, ban hành và sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế phù hợp với tình hình địa phương; tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII, đồng thời theo dõi việc phân công nhiệm vụ đối với cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, đảm bảo theo đúng Đề án nhân sự đã được Đại hội Đảng bộ cấp huyện thông qua; tổ chức tốt việc thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa Quy định 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và Quy định 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
Về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cơ bản thống nhất các nội dung đề xuất tại cuộc họp, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy quan tâm một số nội dung sau: Phối hợp với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đề ra; sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 2020 và định hướng đến năm 2025, ban hành Nghị quyết mới về công tác cán bộ giai đoạn 2021 - 2026 và định hướng đến năm 2030; tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và 05 năm thực hiện Kết luận số 275-KL/TU, ngày 20/4/2018 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy; nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, luân chuyển, đào tạo cán bộ, chú ý đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh; nghiên cứu tham mưu ban hành các chính sách cán bộ phù hợp với tình hình của địa phương; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt chú trọng đến vấn đề chính trị hiện nay.
Để triển khai tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 -2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy điều chỉnh, sắp xếp lại chương trình công tác trọng tâm phù hợp với nhiệm vụ từng năm; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để triển khai thực hiện; phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
Với các nhiệm vụ đặt ra như trên, ngành tổ chức xây dựng đảng tỉnh Quảng Nam sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, nổ lực, hành động quyết liệt, cụ thể để triển khai các nhiệm vụ được giao, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: Nguyễn Hồng Minh - Trưởng phòng TH-CS&ĐTCB

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?