Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 13:52 | 22/12/2020 Lượt xem: 1986

Đảng bộ thị xã Điện Bàn là một trong 22 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Tính đến ngày 15/12/2020, Đảng bộ thị xã Điện Bàn có 75 chi, đảng bộ cơ sở (13 xã, 07 phường, 05 Đảng bộ cơ quan, 50 chi bộ cơ sở) với 293 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 6.799 đảng viên. Nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường lực lượng, trẻ hoá đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trong những năm qua Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra và xem đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hàng năm.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị xã Điện Bàn đã kết nạp được 886 đảng viên, đạt 118,13% chỉ tiêu kết nạp đảng trong cả nhiệm kỳ (chỉ tiêu kết nạp đảng cả nhiệm kỳ là 750 đảng viên). Riêng trong năm 2020, thị xã Điện Bàn đã kết nạp được 100 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kết nạp đảng viên mới trên địa bàn thị xã Điện Bàn vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Tỷ lệ kết nạp đảng viên ở chi bộ thôn, khối phố chưa cao (chiếm 25%), các đảng viên được kết nạp chủ yếu là giáo viên, công chức ở các phòng, ban, ngành, đoàn thể; một số chi bộ thôn, khối phố nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên; nguồn kết nạp đảng viên tại một số xã, phường còn gặp khó khăn, do học sinh khi tốt nghiệp THPT thì đi học nghề, làm công nhân, học đại học hoặc làm việc tại các địa phương khác, số còn lại thì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên ít tham gia sinh hoạt tại các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, khối phố, chưa có ý thức phấn đấu vào Ðảng. Vẫn còn chi bộ thôn chưa đủ điều kiện để thành lập chi ủy, một số Trưởng thôn, khối phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn trên địa bàn thị xã chưa phải là đảng viên (chiếm 4,3%). Tình trạng “già hóa” đảng viên ở các chi bộ khu dân cư ngày một cao, ở nhiều chi bộ, đảng viên có độ tuổi trung bình trên 40; nhiều khu dân cư thiếu cán bộ, đảng viên trẻ có năng lực, uy tín để giới thiệu đảm nhận các chức danh ở khu dân cư. Một số đảng viên sau khi được kết nạp hoặc đảng viên xuất ngũ về địa phương phải đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt đảng hoặc không làm thủ tục chuyển Đảng, xin ra khỏi Đảng dẫn đến xóa tên trong danh sách đảng viên của Đảng bộ (năm 2020, Điện Bàn xóa tên 25 đảng viên). 


Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Phòng Quản lý đô thị, Đảng bộ thị xã Điện Bàn

Nguyên nhân chính của những hạn chế trong công tác tạo nguồn kết nạp Đảng hiện nay là do: Tại địa bàn thôn, khối phố, các đối tượng trong độ tuổi lao động đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn, tạo điều kiện, giúp đỡ phát triển Đảng còn ít. Một số cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể chưa thường xuyên quán triệt các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác phát triển Đảng. Công tác tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục quần chúng để có chí hướng phấn đấu vào Đảng ở nhiều chi bộ vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo điều kiện, môi trường làm việc, sinh hoạt để thu hút, tập hợp đối tượng; đối tượng chưa nhận thức đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ khi được vào Đảng; một số đảng viên ở nông thôn chưa thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên đối với công tác vận động, giúp đỡ, rèn luyện quần chúng để tạo nguồn phát triển Đảng. Các tổ chức đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên ở các thôn, khối phố cũng chưa tạo được nhiều phong trào để thu hút, tập hợp đoàn viên vào hoạt động để rèn luyện, phấn đấu vào đảng. Một số đảng viên trẻ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu ý chí phấn đấu, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng, không thiết tha với đảng.
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, trong thời gian đến Ban Tổ chức Thị ủy Điện Bàn sẽ tập trung tham mưu cho Thị ủy và Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có nhận thức đúng, nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình phát triển đảng; khắc phục tình trạng thực hiện công tác phát triển đảng mang nặng tính thành tích, chạy theo số lượng mà không chú trọng chất lượng. Cấp ủy đảng cần làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của Đảng, tạo động lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Hai là, chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng. Đối với các chi, đảng bộ, cần có kế hoạch, biện pháp tạo nguồn phát triển đảng viên mới, đảm bảo về số lượng và chất lượng; không vì số lượng mà không đảm bảo chất lượng. Trước mắt, tập trung khắc phục tình trạng Trưởng thôn, khối phố, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, đội kiêm công an chưa phải là đảng viên; chú trọng tạo nguồn các đối tượng Bí thư chi đoàn, chi hội, trưởng các tổ chức hội, bộ đội xuất ngũ, giáo viên, học sinh, sinh viên ra trường để kết nạp đảng. Khắc phục dứt điểm tình trạng chi bộ thôn, khối phố nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên và 100% chi bộ thôn, khối phố có chi ủy.
Ba là, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển đảng. Để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát triển đảng, cần thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, tổ chức trong công tác phát triển đảng. Quy trình, thủ tục phát triển đảng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, ngăn chặn những phần tử cơ hội vào hàng ngũ của Đảng. 
Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp, đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong công tác phát triển đảng. Phát triển đảng là nhiệm vụ của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tuy nhiên, để công tác này thực sự có chất lượng, đạt mục tiêu đề ra, phải biết khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong hệ thống chính trị, cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân…nhằm thu hút đoàn viên, hội viên tham gia. Từ đó, phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tích cực tạo nguồn để kết nạp đảng. Hàng năm, Đảng ủy cơ sở cần xây dựng kế hoạch giao các chi, hội, tổ trong hệ thống chính trị chủ động tham mưu, giới thiệu quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng.
Với các nhiệm vụ đặt ra như trên, hy vọng rằng trong thời gian đến công tác phát triển đảng viên trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam sẽ đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng thị xã Điện Bàn trở thành đô thị loại III trước năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tác giả: BTC Điện Bàn và Phòng TH-CS&ĐTCB

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?