Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Ngày đăng: 16:27 | 13/01/2021 Lượt xem: 599

Ngày 11/01/2021, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Việt Cường- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.


Quang cảnh tổ chức Hội nghị
Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; nghe báo cáo tham luận của 06 đơn vị đã tổ chức tặng Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 06 tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2016-2020) và tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2016-2020). Hội nghị đã tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành, gồm Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trà My và Đại Lộc.
Tại hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đã phát biểu làm rõ những kết quả nổi bật cũng như hạn chế, tồn tại của ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhà trong năm 2020 và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2021.


Đ.c Phan Việt Cường - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức Đảng
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đề nghị cán bộ, công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2021 tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ sau:
- Thứ nhất: Tập trung tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt 13 nhiệm vụ công tác trọng tâm theo Chương trình số 03-CTr/TU, ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác năm 2021 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
- Thứ hai: Tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm túc Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
- Thứ ba: Tham mưu thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
- Thứ tư: Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
- Thứ năm: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm tạo đột phá trong công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. 
- Thứ sáu: Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng tham mưu mở các lớp bồi dưỡng theo chức danh lãnh đạo, quản lý. Thực hiện kịp thời, chu đáo, đúng quy định các chính sách đối với cán bộ. 
- Thứ bảy: Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công tác rà soát, thẩm định xác minh về tiêu chuẩn chính trị, nhất là chính trị hiện nay của cán bộ. Thường xuyên theo dõi và hướng dẫn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho Ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.
- Thứ tám: Tham mưu Tỉnh ủy thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 theo Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đối với một số cấp ủy và Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Thứ chín: Thực hiện tốt công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo, thi đua của ngành. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Chủ động phối hợp thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 
- Thứ mười: Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng đảng ở các cấp và tại cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”. Đồng thời nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức của ngành; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chống tiêu cực có hiệu quả.
Hy vọng rằng, với quyết tâm, nỗ lực, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chủ động bám sát thực tiễn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, năm 2021 ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Nhân dịp này, thừa ủy nhiệm của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đã tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Võ Hồng – Nguyên UVBTVTU, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Huỳnh Khánh Toàn – Nguyên UVBTVTU, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh;


Tác giả: Phòng TH-CS&ĐTCB, BTCTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?