Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Thông báo tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Ngày đăng: 10:53 | 06/04/2021 Lượt xem: 596

Căn cứ Công văn số 13388-CV/BTCTW, ngày 02/12/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Công văn số 13511-CV/BTCTW, ngày 22/12/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về phê duyệt Đề án thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 112-QĐ/TU ngày 08/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch công tác số 02-KH/HĐ, ngày 05/04/2021 của Hội đồng thi; Hội đồng thi thông báo nội dung tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nội dung tài liệu ôn tập như sau:
1. Môn kiến thức chung:
Ôn tập bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 375 câu (Tải bộ câu hỏi tại đây).
2. Môn ngoại ngữ tiếng Anh:
- Đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: Ôn tập trình độ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2 (có nội dung ôn tập kèm theo).
- Đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên chính: Ôn tập trình độ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3 (có nội dung ôn tập kèm theo).
3. Môn chuyên môn, nghiệp vụ:
Ôn tập 03 chuyên đề, gồm:
- Chuyên đề 1: Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng (Tải chuyên đề tại đây).
- Chuyên đề 2: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (Tải chuyên đề tại đây).
- Chuyên đề 3: Quy định về ngạch công chức chuyên ngành hành chính, quy định có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội (Tải chuyên đề tại đây).
Hội đồng thi thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi được biết. Mọi thắc mắc xin liên hệ và phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (cơ quan Thường trực Hội đồng thi, qua số điện thoại 0235.3852.703, 0905.505.439, 0905.914.600) để được giải đáp.

Tác giả: Nguyễn Hồng Minh - BTC Tỉnh ủy

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?