Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Ngày đăng: 9:03 | 06/01/2022 Lượt xem: 4737

Thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 và Quyết định số 402 -QĐ/TU, Quyết định số 403-QĐ/TU ngày 04/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam; Hội đồng xét tuyển, thi tuyển công chức của Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển, thi tuyển công chức vào các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam.

Tổng số thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển, thi tuyển công chức vào các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam là 310 thí sinh, trong đó:
1. Có 21 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển công chức (thí sinh tải danh sách tại đây).
2. Có 289 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức, cụ thể:
- Khối Đảng có 76 thí sinh (thí sinh tải danh sách tại đây).
- Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội có 213 thí sinh (thí sinh tải danh sách tại đây).
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần trao đổi hoặc cần điều chỉnh, bổ sung thông tin thí sinh dự xét tuyển, thi tuyển đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và thí sinh phản ánh về cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, số điện thoại 0235.3811.793, 0911.421.444 hoặc hộp thư điện tử, địa chỉ tranvanlanh@phuninh.gov.vn) để được giải đáp.
Lưu ý: Các nội dung liên quan đến kỳ xét tuyển, thi tuyển công chức thường xuyên được cập nhập tại địa chỉ http://quangnam.dcs.vn. Đề nghị các thí sinh thường xuyên cập nhập để biết thông tin.

Tác giả: Phòng TCĐ-ĐV, BTCTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?