Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

THÔNG BÁO NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỤC VỤ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Ngày đăng: 21:49 | 06/01/2022 Lượt xem: 5539

Thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam; Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức của Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo tài liệu ôn tập dành cho thí sinh tham dự xét tuyển, thi tuyển công chức vào các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam.

1. Tài liệu ôn tập dành cho thí sinh đăng ký dự xét tuyển
1.1. Vị trí xét tuyển vào Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện ôn tập 07 nội dung (Thí sinh tải tài liệu tại đây).
1.2. Vị trí xét tuyển vào Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện ôn tập 07 nội dung (Thí sinh tải tài liệu tại đây).
1.3. Vị trí xét tuyển vào Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện ôn tập 06 nội dung (Thí sinh tải tài liệu tại đây).
1.4. Vị trí xét tuyển vào Cơ quan Đoàn Thanh niên cấp huyện ôn tập 07 nội dung (Thí sinh tải tài liệu tại đây).
1.5. Vị trí xét tuyển vào Cơ quan Hội Nông dân cấp huyện ôn tập 05 nội dung (Thí sinh tải tài liệu tại đây).
1.6. Vị trí xét tuyển vào Cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện ôn tập 06 nội dung (Thí sinh tải tài liệu tại đây).
2. Tài liệu ôn tập dành cho thí sinh đăng ký thi tuyển
2.1. Môn kiến thức chung:
Thi trắc nghiệm, gồm 60 câu hỏi, thời gian thi 60 phút, ôn tập bộ câu hỏi gồm 400 câu hỏi trắc nghiệm. (Thí sinh tải tài liệu tại đây).
2.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:
Thi viết, thời gian thi 180 phút.
Đăng ký dự thi vào ngạch chuyên viên ở các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện ôn tập 09 nội dung. (Thí sinh tải tài liệu tại đây).
Đăng ký dự thi vào ngạch chuyên viên ở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố ôn tập 10 nội dung (Thí sinh tải tài liệu tại đây).
2.3. Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ tiếng Anh, gồm 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút. Nội dung thi môn tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. (Thí sinh tải tài liệu tại đây).
Ngoài các nội dung trên, các thí sinh nghiên cứu thêm các tài liệu có liên quan đến vị trí việc làm đăng ký xét tuyển, thi tuyển công chức.
Trong quá trình ôn tập nếu có vướng mắc, cần trao đổi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển, thi tuyển phản ánh về cơ quan Thường trực Hội đồng xét tuyển, thi tuyển (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, số điện thoại 0235.3811.793, 0911.421.444 hoặc hộp thư điện tử, địa chỉ tranvanlanh@phuninh.gov.vn) để được giải đáp.
Lưu ý: Các nội dung liên quan đến kỳ xét tuyển, thi tuyển công chức thường xuyên được cập nhập tại địa chỉ http://quangnam.dcs.vn. Đề nghị các thí sinh thường xuyên cập nhập để biết thông tin.

Tác giả: Phòng TCĐ-ĐV, BTCTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?