Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ

Ngày đăng: 12:21 | 10/03/2022 Lượt xem: 1051

Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ và Quy định số 450-QĐ/TU, ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU, ngày 22/02/2022 để triển khai thực hiện.

Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU, ngày 22/02/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đã đề cập cụ thể những nội dung liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ như rà soát, đánh giá nguồn cán bộ và cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch; phương châm thực hiện quy hoạch “động” và “mở”; thẩm quyền phê duyệt quy hoạch; thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch; quy hoạch chức vụ cao hơn; quy hoạch cấp ủy gắn với quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; phương pháp và thời điểm quy hoạch; điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch; phương pháp tính tuổi quy hoạch; hệ số, số lượng chức danh quy hoạch...
Để thực hiện tốt công tác cán bộ nói chung và công tác quy hoạch cán bộ nói riêng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ các nội dung sau để triển khai thực hiện:
- Quy định số 450-QĐ/TU, ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý (Tải tài liệu tại đây).
- Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU, ngày 22/02/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ (Tải tài liệu tại đây).
- Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU, ngày 26/8/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam một số nội dung cụ thể về tuổi quy hoạch, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử (Tải tài liệu tại đây).
- Phụ lục về tuổi đủ điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu (Tải tài liệu tại đây).
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (qua phòng Tổ chức – Cán bộ, số điện thoại 0905.726.995, 0905.717.838) để được giải đáp.

Tác giả: Phòng TCCB - BTCTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?