Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi công chức

Ngày đăng: 20:31 | 08/04/2022 Lượt xem: 2374

Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thi tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 403-QĐ/TU, ngày 04/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức; ngày 08/4/2022, Hội đồng thi tuyển công chức của Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Thông báo số 36-TB/HĐTT triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi công chức.

Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam bao gồm các nội dung sau:
1. Triệu tập 289 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi công chức vào làm việc tại các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam (danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, tại địa chỉ: http://quangnam.dcs.vn/, mục Tổ chức).
2. Các thí sinh và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm nội quy, quy chế tuyển dụng công chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV, ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ (Quy chế tuyển dụng công chức tải tại đây, Nội quy tuyển dụng công chức tải tại đây).
3. Thời gian, địa điểm thi
3.1. Thi tuyển vòng 1
- Thời gian:
+ Từ 07h00 đến 11h30 ngày 23/4/2022 (thứ bảy): Thi môn Kiến thức chung trên máy tính, gồm có 60 câu hỏi trắc nghiệm; thời gian thi 60 phút.
+ Từ 13h30 đến 17h30 ngày 23/4/2022 (thứ bảy): Thi môn tiếng Anh, gồm có 30 câu hỏi trắc nghiệm; thời gian thi 30 phút.
Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng môn thi vòng 1, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng môn thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
- Địa điểm: Khu Trung tâm Thí nghiệm thực hành, Trường Đại học Quảng Nam, số 102 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
3.2. Thi tuyển vòng 2
- Thời gian từ 14h00 đến 17h00 ngày 24/4/2022 (chủ Nhật): Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành; thi viết thời gian 180 phút.
- Địa điểm: Khu A1, Trường Đại học Quảng Nam, số 102 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
* Lưu ý:
- Lịch thi trắc nghiệm, phòng thi, sơ đồ thi, số báo danh, danh sách dự thi…sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ: http://quangnam.dcs.vn/, mục Tổ chức.
- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút so với thời gian triệu tập ở từng môn thi, ca thi.
4. Đối với các thí sinh chưa nộp lệ phí thi, đề nghị thí sinh liên hệ bộ phận Kế toán cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam để nộp (đồng chí Trần Thị Minh Nhật, số điện thoại: 0787.546.404).
5. Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, Hội đồng thi tuyển công chức yêu cầu các thí sinh tham dự kỳ thi tuân thủ các quy định về phòng chống dịch; có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong vòng 72 giờ tính đến thời điểm 07h30 ngày 23/4/2022 (thứ bảy) gửi cho Giám thị trước khi vào phòng thi.
Các thí sinh có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, không được dự thi vào ngày 23 và 24/4/2022, đề nghị thí sinh gửi kết quả xét nghiệm về Hội đồng thi tuyển (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Zalo của đồng chí Trần Văn Lành, số điện thoại: 0911.421.444 ) để xem xét tổ chức thi vào thời gian phù hợp.
6. Yêu cầu các thí sinh mang theo Thẻ dự thi, Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tuỳ thân khác có dán ảnh để đối chiếu, kiểm tra trước khi vào dự thi.
7. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ tiêu thi tuyển công chức phối hợp thông báo đến các thi sinh biết và tham dự thi tuyển công chức đúng quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (qua Phòng Tổ chức đảng – đảng viên, gặp đồng chí Trần Văn Lành, số điện thoại: 0911.421.444) để được trao đổi.

Tác giả: Phòng TH-CS&ĐTCB, BTCTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?