Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÔNG CHỨC VÒNG 2

Ngày đăng: 17:08 | 06/05/2022 Lượt xem: 4182

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thi tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021; Hội đồng thi tuyển công chức của Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Thông báo số 63-TB/HĐ, ngày 06/5/2022 về kết quả điểm thi công chức vòng 2.

Kỳ thi công chức vòng 2 trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021 có 161 thí sinh tham dự. Thi vào ngạch chuyên viên khối Đảng có 38 thí sinh (thí sinh tải điểm thi tại đây); thi vào ngạch chuyên viên khối Mặt trận, đoàn thể có 123 thí sinh (thí sinh tải điểm thi tại đây).
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 06/5/2022 (ngày thông báo kết quả điểm thi công chức vòng 2) người dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng thi tuyển (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam- Cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển, số 24 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo gửi đến cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam sau ngày 22/5/2022 (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường bưu điện); không phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo photocopy, Fax và gửi qua mạng internet. Lệ phí chấm thi phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi đề nghị phúc khảo.
Căn cứ nội dung Thông báo trên, đề nghị các tập thể, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển công chức thông báo nội dung Thông báo này đến thí sinh nộp hồ sơ dự thi ở đơn vị mình để biết kết quả điểm thi. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (qua đồng chí Trần Văn Lành, số điện thoại 0911.421.444) để được trao đổi.

Tác giả: Phòng TH-CS&ĐT, BTCTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?