Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO

Ngày đăng: 20:19 | 03/06/2022 Lượt xem: 923

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Hội đồng thi tuyển công chức của Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam.

Ngày 06/5/2022, Hội đồng thi tuyển công chức của Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Thông báo số 63-TB/HĐ về kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021. Đến hết ngày 22/5/2022, Hội đồng thi tuyển đã nhận được 05 đơn phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
Ngày 03/6/2022, sau khi nghe Ban Chấm phúc khảo báo cáo kết quả chấm phúc khảo, Hội đồng thi tuyển công chức của Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất ban hành Thông báo số 66-TB/HĐ về kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam. Hội đồng thi tuyển công chức của Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành được biết. Mọi thắc mắc xin liên hệ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển, qua Phòng Tổ chức Đảng và Đảng viên, số điện thoại 0911.421.444) để được trao đổi.
Thí sinh tải thông báo và kết quả chấm phúc khảo tại đây.

Tác giả: Phòng TH-CS&ĐT, BTCTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?