Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Ngày đăng: 9:04 | 21/06/2022 Lượt xem: 2080

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021 và Quyết định số 603-QĐ/TU, ngày 17/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển công chức, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo kết quả thi tuyển công chức.

Ngày 17/6/2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam - cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức của Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Thông báo số 37-TB/BTCTU về kết quả thi tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021 với các nội dung sau:
1. Kỳ thi tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2021 có 29 thí sinh trúng tuyển, trong đó:
- Thi vào ngạch chuyên viên khối Đảng trúng tuyển 08 thí sinh (Thí sinh tải danh sách tại đây).
- Thi vào ngạch chuyên viên khối Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trúng tuyển 21 thí sinh (Thí sinh tải danh sách tại đây).
2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 17/6/2022 đến ngày 15/7/2022, thí sinh trúng tuyển đến cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (tầng 3, trụ sở cơ quan Tỉnh ủy, số 24 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao, bản chính (để đối chiếu) các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có), kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí thi tuyển;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
- Bản sao Quyết định kết nạp Đảng hoặc Thẻ đảng viên đối với vị trí dự tuyển yêu cầu là đảng viên;
- Phiếu lý lịch tư pháp;
- Bản sao quá trình ghi Bảo hiểm xã hội (nếu có).
3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký, hồ sơ dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia thi tuyển, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
4. Quyết định tuyển dụng và nhận việc
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành quyết định tuyển dụng công chức và gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đồng ý gia hạn.
- Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc trong thời hạn quy định thì Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức.
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định.
Trên đây là nội dung Thông báo kết quả thi tuyển công chức, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo đến các cơ quan, địa phương có liên quan và các thí sinh trúng tuyển được biết. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng Tổ chức đảng – đảng viên, gặp đ/c. Trần Văn Lành, điện thoại: 0911.421444) để được trao đổi, giải đáp.

Tác giả: Phòng TH-CS&ĐTCB, BTCTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?