Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Cụm thi đua Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng: 15:34 | 22/07/2022 Lượt xem: 893

Thực hiện Quy chế hoạt động và Kế hoạch công tác trong năm 2022, ngày 20 tháng 7 năm 2022, Cụm thi đua số 3 – Cụm thi đua Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thi đua trong 06 tháng cuối năm 2022. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; đồng chí Cao Hoàng Sơn, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương và đại diện lãnh đạo Ban, lãnh đạo phòng và chuyên viên Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực.


Quang cảnh tổ chức Hội nghị

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm thi đua trong 06 tháng đầu năm, đồng chí mong rằng trong 06 tháng cuối năm 2022, Cụm thi đua tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục các hạn chế, khó khăn, tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy triển khai tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2022. Đồng thời, đồng chí đề nghị Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên quan tâm giới thiệu các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả từ thực tiễn công tác sinh động, phong phú để chia sẽ tại Hội nghị; mạnh dạn kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc, bất cập gặp phải trong thực tiễn công tác để báo cáo xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương cho ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời.
Về kết quả đạt được của Cụm thi đua trong 06 tháng đầu năm 2022, Báo cáo sơ kết do đồng chí Cao Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam trình bày tại Hội nghị đã xác định: Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã thực hiện tốt việc tham mưu cụ thể hóa Chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2022 của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và Kết luận số 06-KL/BTCTW, ngày 20/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đã tập trung tham mưu ban thường vụ các tỉnh, thành ủy kịp thời triển khai quán triệt, thực hiện đồng bộ các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương, nhất là Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ;… Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy các tỉnh, thành phố ban hành nhiều nghị quyết, đề án, quy định và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ngay từ đầu năm, ban tổ chức các tỉnh, thành ủy đã tập trung tham mưu cho ban thường vụ các tỉnh, thành ủy quán triệt, triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 74-KL/TW, ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổng kết thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016 - 2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022 - 2026 theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế. Công tác cán bộ thường xuyên được các địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Đã tham mưu luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y, giới thiệu ứng cử 403 lượt nhân sự thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý. Đã tham mưu ban thường vụ các tỉnh, thành ủy kịp thời ban hành các văn bản về công tác quy hoạch cán bộ, đến nay có 02 đơn vị đã hoàn thành là Quảng Nam, Khánh Hòa. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả, đã cử 4.587 lượt cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới. Công tác chính sách đối với cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đã tham mưu thực hiện chính sách cán bộ cho 759 đồng chí. Chủ động, phối hợp nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là tình hình chính trị hiện nay trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới luôn được các cấp ủy đảng quan tâm, đã kết nạp được 6.094 đảng viên mới. Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được các cấp ủy đảng quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được thực hiện thường xuyên. Công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ được giao và xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Chú trọng tổng hợp mô hình mới, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn Ngành.


Đồng chí Cao Hoàng Sơn - Vụ trưởng Vụ Địa phương II phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ thi đua trong 06 tháng cuối năm 2022, trên cơ sở ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực thống nhất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy giao; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị.
2. Tham mưu sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về đánh giá kết quả thực hiện một số mô hình thí điểm và nhân rộng những mô hình mới có hiệu quả.
3. Tiếp tục tham mưu thực hiện hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026- 2031. Tham mưu kiện toàn, bổ sung, điều động, luân chuyển, phân công cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, quy định. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số đề án, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2022. Thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. Phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo công tác nhân sự để tổ chức thành công Đại hội các cấp của các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục tham mưu cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022 theo kế hoạch đề ra.
4. Tham mưu chỉ đạo, giải quyết tốt những vấn đề về lịch sử chính trị, chú trọng nắm tình hình chính trị hiện nay. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên có liên quan đến các yếu tố nước ngoài. Triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng, phục vụ kịp thời công tác cán bộ và phát triển đảng viên. Chú trọng công tác tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
5. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Thực hiện nền nếp nghiệp vụ công tác đảng viên. Hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham mưu quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới để triển khai thực hiện.Thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022.
6. Tiếp tục triển khai hiệu quả, tích cực Giải Búa liềm vàng năm 2022. Phát huy vai trò của Trang Thông tin điện tử các tỉnh, thành phố trong việc thông tin, tuyên truyền, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2022). Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tiếp tục xây dựng cơ quan ban tổ chức cấp ủy vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ ban tổ chức cấp ủy có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo trình độ, năng lực, ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc.
Với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đặt ra như trên, hy vọng rằng trong 06 tháng cuối năm 2022, Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ các tỉnh, thành phố trong khu vực ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: Phòng TH-CS&ĐTCB, BTCTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?