Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Trận Điện Biên Phủ là đỉnh cao thắng lợi, có ý nghĩa lịch sử to lớn

Ngày đăng: 15:17 | 25/04/2019 Lượt xem: 159

Cách đây 65 năm, đúng 17 giờ 30 phút ngày 07/5/1954, quân ta chiếm sở chỉ huy của địch, tướng Đờ Cát cùng toàn bộ Bộ tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Lá cờ “quyết chiến, quyết thắng” của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. Sau 55 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Có được chiến thắng “ Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” đó, trước hết là nhờ  Đảng ta mà đứng đầu là Hồ Chủ tịch đã đề ra đường lối kháng chiến, đường lối quân sự độc lập, đúng đắn, sáng tạo; tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta được phát huy cao độ; quân đội ta trưởng thành vượt bậc về tư tưởng chính trị, tổ chức chỉ huy, trình độ tác chiến và bảo đảm hậu cần cho chiến dịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở chiến trường Điện Biên Phủ; sự chi viện, cổ vũ và ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào đấu tranh vì hoà bình của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có cả nhân dân Pháp, đặc biệt là của các nước trên bán đảo Đông Dương.

 Trận Điện Biên Phủ là đỉnh cao thắng lợi, có ý nghĩa lịch sử to lớn. Đối với nhân dân ta: là kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh. Làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Niềm tự hào dân tộc, sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện tăng cao. Đối với thế giới: Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Là chiến thắng của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào đấu tranh vì hòa bình trên toàn thế giới. Minh chứng chân lý của thời đại: các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi.

 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng nguồn sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam ta. “Đã được ghi vào lịch sử như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa ở thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc” (Lê Duẩn).

Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã viết tiếp bản anh hùng ca, lập chiến công hiển hách "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972; Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; giành được những thành tựu to lớn qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo,  vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng cao.

Phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần Điện Biên Phủ, các thế hệ ngày nay dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh - kinh tế - đối ngoại. Tiếp tục nâng cao chất lượng, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Năm 2019, kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ  (7/5/1954 -7/5/2019), chúng ta càng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về dân tộc anh hùng, về các lực lượng vũ trang nhân dân, về Quân đội nhân dân Việt Nam bách chiến, bách thắng . Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Điện Biên Phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trước mắt là thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019./.

Tác giả: An Phước

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?