Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Tam Kỳ bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” năm 2019

Ngày đăng: 14:05 | 14/05/2019 Lượt xem: 89

Sáng ngày 14/5/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị, 13 xã, phường và các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn.

 
Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” năm 2019 tại TP Tam Kỳ

Tham dự lớp bồi dưỡng có trên 50 học viên là cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị, 13 xã, phường và các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thị Tân Xuân, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy đến dự. 
Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Phạm Văn Tưởng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh giáo dục đạo đức cách mạng luôn là sự quan tâm hàng đầu của Đảng ta nhất là trong tình hình hiện nay khi đất nước ta đang tiến nhanh trên con đường hội nhập quốc tế, những tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường, những âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch,… đã tác động đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Do đó, công tác giáo dục đạo đức cách mạng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Đảng ta. Từ đó, giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc thứ XII, Đại Hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XXI và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XX đã đề ra.
Trong thời gian 02 ngày, các học viên tham dự lớp bồi dưỡng được tìm hiểu 4 chuyên đề, đó là: Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới; Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam. 
Qua 4 chuyên đề, lớp bồi dưỡng góp nâng cao nhận của cán bộ, đảng viên về rèn luyện đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới. Từ đó, giúp mỗi cán bộ nghiên cứu, vận dụng vào các lĩnh vực công tác mà mình đảm nhận, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của các tổ chức cơ sở Đảng, của các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của thành phố và ở cơ sở hiện nay, nhằm đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Tác giả: Phạm Văn Hoành

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?