Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả

Ngày đăng: 16:50 | 27/06/2019 Lượt xem: 1560

Sáng ngày 27/6/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tham dự Hội nghị: gồm đại diện lãnh đạo các vụ, viện thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương: Viện Dư luận xã hội, Vụ Báo chí – Xuất bản, Vụ Tổng hợp, Vụ Lý luận, Ban Chỉ đạo 35, Cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng (T26)... đồng chí Trưởng ban tuyên giáo và đồng chí cán bộ tổng hợp ban tuyên giáo 13 tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Về phía tỉnh Quảng Nam có các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Trần Văn Tân – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Hữu Sáng – TUV, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam... Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương, Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi được đón tiếp lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực về dự hội nghị. Đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu về vị trí địa lý, lịch sử, con người Quảng Nam; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua. Trong đó, nhấn mạnh kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, như: quy mô nền kinh tế 6 tháng đầu năm đạt hơn 47.951 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 12.950 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 9.850 tỷ đồng, đạt hơn 53% dự toán năm, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Nhiều công trình, dự án lớn đã và đang được tập trung triển khai xây dựng. Đặc biệt, hiện nay Quảng Nam đang tập trung thu hút nhiều dự án nông nghiệp công nghệ cao, như: Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng Nam, với tổng diện tích 278 ha, vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng; Khu công nghiệp Nông – Lâm nghiệp, với diện tích 451 ha, cảng biển 50.000 tấn với tổng vốn đầu tư hạ tầng 8.118 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có sự phát triển mang tính bền vững; các chính sách thu hút đầu tư được thực hiện tốt. 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh có 772 doanh nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 7.061 doanh nghiệp. Cấp mới 11 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 24,2 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực 182 dự án với tổng vốn đầu tư là 5,9 tỷ USD. Cấp phép 34 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 10.430 tỷ đồng...
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương thông qua báo cáo đánh giá công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trong 6 tháng đầu năm 2019, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành uỷ và tình hình thực tế tại địa phương, đã cơ bản chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng báo chí, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì theo định kỳ, có sự đổi mới, sáng tạo ở một số địa phương. Chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, khóa XII; chỉ đạo, hướng dẫn và tiến hành việc sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo. Hướng dẫn việc tổ chức học tập chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2019 và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05, biểu dương, khen thưởng kịp thời tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong cộng đồng. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tích cực trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, khoa giáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra đúng định hướng, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Hầu hết các ban tuyên giáo đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Quy định số 04-Qđi/TW của Ban Bí thư. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp được một số địa phương quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát được chú trọng. Việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện các cuộc kiểm tra, khảo sát, tổ chức hội nghị, hội thảo, điều tra xã hội học được ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn khu vực quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về một số vấn đề liên quan đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; những mô hình hay, cách làm mới; bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác tuyên giáo, đồng thời nêu lên một số hạn chế trong thực hiện công tác tuyên giáo ở một số địa phương; đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương cần kịp thời định hướng tuyên truyền những vấn đề có tính thời sự, vụ việc nhạy cảm, nổi cộm để phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho các địa phương; đồng thời, cần có giải pháp cứng rắn trong đấu tranh chống các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, xấu độc trên mạng xã hội; cần hướng dẫn cụ thể, thống nhất trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương hằng năm có chương trình tập huấn bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy để thường xuyên cập nhật kiến thức, đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ nhất là trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0... 

 
Đ.c Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác tuyên giáo đạt được trong 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng cuối năm 2019, ngành Tuyên giáo gặp không ít khó khăn, thách thức, nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ sau: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện, đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Theo dõi, đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Triển khai quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc triển khai quán triệt, học tập chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình; tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, giữa ban tuyên giáo với các ngành đem lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Đồng thời, đồng chí đề nghị ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy cần quan tâm, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Tích cực triển khai các biện pháp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có hiệu quả; tập trung định hướng, tổ chức tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản ở địa phương; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả nhất là những nội dung phức tạp, nổi cộm…

Tác giả: Phòng TT

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?