Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Điều tra dư luận trong Nhân dân về việc thực hiện chủ trương phát triển kinh tế-xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua

Ngày đăng: 14:33 | 09/08/2019 Lượt xem: 166

Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai điều tra dư luận xã hội, lấy ý kiến trong Nhân dân về việc thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội miền núi của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam tại địa bàn 5 huyện miền núi cao Nam Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn.

 
Hướng dẫn nội dung trước khi tiến hành lấy phiếu điều tra 

Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến đánh giá, ghi nhận của Nhân dân về những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế từ thực tiễn sau 3 năm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; những kiến nghị, đề xuất, mong muốn của Nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy nói riêng, cũng như thực hiện chủ trương đầu tư, phát triển cho miền núi nói chung.

 
Lấy phiếu điều tra tại các khu dân cư huyện miền núi

Cuộc điều tra được thực hiện dưới hình thức bảng hỏi, được tiến hành ngẫu nhiên trong 500 người, trong đó có 20% là cán bộ, đảng viên, 20% là những người làm nghề buôn bán, dịch vụ và 60% là người dân làm nông, lâm nghiệp. Trên cơ sở kết quả thu thập được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổng hợp, phân tích, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo./.

Tác giả: Minh Thiện

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?