Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Bắc Trà My hoàn thành bồi dưỡng chính trị hè 2019

Ngày đăng: 15:29 | 15/08/2019 Lượt xem: 394

Trong các ngày từ 05/8/2019 đến 13/8/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Trà My đã tổ chức mở 06 lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho 1.078 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.

 
Quang cảnh Lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 tại huyện Bắc Trà My

Qua 02 ngày học tập, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện được nghe các đồng chí Báo cáo viên giới thiệu, quán triệt các nội dung chuyên đề về nội dung cốt lõi Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Tình hình thế giới, khu vực, trong nước nổi bật thời gian gần đây; báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020; Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, hạnh phúc, không có tệ nạn xã hội, không bạo lực; Quán triệt Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết thi hành; Luật An ninh mạng, Luật tố cáo và quán triệt, định hướng việc sử dụng, đăng tải, chia sẻ thông tin lên các trang mạng xã hội.

Tác giả: Trần Thị Phượng

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?