Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Điện Bàn: Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa 2, năm 2019

Ngày đăng: 8:47 | 24/09/2019 Lượt xem: 166

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa 2, năm 2019 cho 70 đảng viên mới của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

 Các đồng chí học viên tham gia khóa học sẽ được hướng dẫn nghiên cứu 10 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 
Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa 2, năm 2019 tại Thị ủy Điện Bàn

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Trần Thế Kế - Thị ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức về Đảng nhằm cung cấp hành trang cần thiết cho các đảng viên mới. Vào Đảng là quá trình phấn đấu liên tục, đòi hỏi mỗi học viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Với ý nghĩa đó, khóa học mở ra không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp học viên trưởng thành về nhận thức, tư duy lý luận, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong quá trình các học viên thực hiện công tác tại cơ sở. Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí yêu cầu học viên thực hiện nghiêm túc Nội quy của lớp học; chủ động tự nghiên cứu thêm tài liệu; tích cực trao đổi với giảng viên những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc để đạt kết quả cao nhất; đồng thời mong muốn các học viên sau khi kết thúc khóa học, trở về đơn vị sẽ tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập để nhanh chóng trở thành đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tác giả: Hồng Vân – BTG TU Điện Bàn

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?