Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam: Vinh dự và tự hào tiếp bước cha anh, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam

Ngày đăng: 15:40 | 17/08/2020 Lượt xem: 374

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, sau đó lan rộng, giành thắng lợi trong cả nước, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân. Cùng với việc thiết lập chính quyền cách mạng, các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân (CAND) được thành lập ở cả ba miền: Sở Liêm phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh sát ở Trung Bộ, Quốc gia tự vệ cuộc ở Nam Bộ. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Ngày 19 tháng 8 năm 1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Ngày 12 tháng 12 năm 2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật Công an nhân dân, trong đó quy định: “Ngày 19 tháng 8 hằng năm là Ngày truyền thống Công an nhân dân và là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

75 năm song hành cùng đất nước, ở các giai đoạn cách mạng, các sự kiện lịch sử trọng đại, trong chiến tranh cũng như hòa bình xây dựng đất nước, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện; được Nhân dân tin cậy, ủng hộ, giúp đỡ; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của Quân đội nhân dân, của các cấp, các ngành và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, lực lượng CAND luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân; không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài chí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Đã có hàng vạn tấm gương cán bộ, chiến sỹ công an dũng cảm, ngày đêm tận tụy, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đã có trên 14 ngàn cán bộ, chiến sỹ Công an anh dũng hy sinh, hơn 20 ngàn đồng chí bị thương tại các chiến trường. 
Ngày nay trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự đầy cam go, quyết liệt, máu của các cán bộ, chiến sỹ Công an vẫn đổ, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an anh dũng hy sinh, hàng ngàn đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ.
Lịch sử truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam trong 75 năm qua được tô thắm bởi máu đào của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bằng những chiến công oanh liệt, những cống hiến, hy sinh thầm lặng của hàng trăm ngàn người có công với cách mạng và lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Công an qua các thế hệ, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và dành tặng những phần thưởng cao quý. Thành tích của lực lượng CAND hôm nay tiếp tục được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND vì những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong thời gian qua.
Để tiếp tục động viên sự tham gia, phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, ngày 13 tháng 6 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg, lấy ngày 19 tháng 8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Hằng năm, vào dịp 19/8, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, thực sự trở thành ngày hội biểu dương sức mạnh của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; đã khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần làm chủ trên mặt trận bảo vệ ANTT của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; phòng ngừa, răn đe, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước ta...
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”, 75 năm qua, lực lượng Công an luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, dựa vào Nhân dân và coi đó là nguyên tắc cơ bản, là đường lối hoạt động trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. CAND đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các hoạt động xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc .
15 năm qua, thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được nhiều thành tựu, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Các cấp ủy, chính quyền đã xác định “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới; là biện pháp cơ bản, quan trong trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn, trật tự xã hội… Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 
Những thành tích, chiến công của Công an nhân dân Việt Nam đã góp phần to lớn vào việc giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước; giữ nghiêm kỷ cương, phép nước; bảo vệ tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Ngày nay, Công an nhân dân Việt Nam vô cùng vinh dự và tự hào được tiếp bước cha anh viết tiếp truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với Nhân dân Việt Nam; chiến đấu anh dũng, không ngại hy sinh vì nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân./.

 Nguồn: Tập sách 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam ( 19/8/1945-19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ( 19/8/2005-19/8/2020)- NXB Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội-2020.

Tác giả: An Phước

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?