Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

Ngày đăng: 8:53 | 09/09/2019 Lượt xem: 125

Vừa qua, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị và sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 335-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Đồng chí Nguyễn Phước Khanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy dự theo dõi và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Huỳnh Xuân Chính, Phó Bí thư Huyện ủy và đồng chí Đặng Vân, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMT TQVN huyện đồng chủ trì hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW tại huyện Phú Ninh

Qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở được nâng cao; vai trò, vị trí của Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở theo hướng gần dân, sát dân; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). 
Qua 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 335-KL/HU, ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, trách nhiệm của đoàn, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận của Đảng góp phần tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tính năng động, sáng tạo và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là trong phong trào xây dựng huyện, xã nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố đô thị mới. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 309 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực; qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, an ninh địa phương. 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Khanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của huyện Phú Ninh trong thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị và phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua; đồng thời chỉ đạo một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian đến như: Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động nhân dân; hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bức xúc trong nhân dân; tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; phát huy sức mạnh tổng thể của nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới; tiếp tục duy trì, phát triển những mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả, quan tâm nhân rộng các mô hình tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong nhân dân; tiếp tục tăng cường, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở… 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Xuân Chính, Phó Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với quyền lợi, lợi ích chính đáng của đoàn, hội viên, nhân dân và gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương; Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội đổi mới nội dung sinh hoạt nhằm thu hút quần chúng nhân dân tham gia vào các hội, đoàn thể, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy khối Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị về công tác dân vận; thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận và Kết luận số 335-KL/HU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”;triển khai, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực một cách hiệu quả, nhất là trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố đô thị mới. 
Dịp này, hội nghị cũng đã khen thưởng 14 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2014 – 2019. 

Tác giả: Hoài Thanh - VPHU Phú Ninh

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?