Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Quế Sơn: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 11:05 | 03/10/2019 Lượt xem: 144

Vừa qua, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận Số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị "Về việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH”. Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí Võ Văn Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tô Thị Thu Thảo - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy. Thành phần tham dự: Ở tỉnh có đồng chí Đinh Hữu Thành - Chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy; ở huyện có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, đại diện Thường trực HĐND-UBND, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận, các đoàn thể; ở xã gồm có: đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch UBMTTQVN và Trưởng các đoàn thể.

 
Quang cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị tại huyện Quế Sơn

Sau 10 năm lãnh đạo thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị, nhận thức của các cấp ủy Đảng về hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH) được rõ nét hơn, thường xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện. Mặt trận, đoàn thể các cấp đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động quần chúng và đạt được những kết quả đáng khích lệ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn, hội viên và nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội. Nhiều cuộc vận động của Mặt trận và phong trào của các đoàn thể CT-XH đi vào chiều sâu, có hiệu quả, có sản phẩm cụ thể như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững bằng hình thức trao sinh kế, trao sổ tiết kiệm, hỗ trợ xây dựng nhà ở đã phát huy được hiệu quả. Các mô hình Dân vận khéo được phát động đều gắn với lợi ích thiết thực của Nhân dân. Đặc biệt, Mặt trận, các đoàn thể cơ sở đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới với các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Cán bộ Mặt trận, đoàn thể đã khắc phục được tình trạng hành chính hóa, hoạt động đã hướng về cơ sở, địa bàn dân cư. Phát huy được vai trò trong việc giám sát - phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tuy nhiên, Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Kết luận 62 của Mặt trận và các đoàn thể CT-XH vẫn còn những hạn chế nhất định: công tác tuyên truyền, vận động và nội dung sinh hoạt chi đoàn, hội có lúc, có nơi còn đơn điệu; chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn, hội viên chưa được phát huy đúng mức; tỷ lệ tập hợp đoàn, hội viên vào tổ chức còn thấp; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân có lúc chưa kịp thời. Chưa phát huy được hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt phong trào. Việc sơ, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa được quan tâm thực hiện tốt, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể ở một số cơ sở chưa được phát huy đúng mức.
Để thực hiện tốt hơn nữa nội dung Kết luận số 62, đồng chí Võ Văn Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể cần tập trung thực hiện mộ số nhiệm vụ trọng tâm đó là:
1- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH. Cần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị đối với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác Mặt trận và các đoàn thể.
2- Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, hội viên. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào lớn của Mặt trận và các đoàn thể trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, đề xuất giải quyết kịp thời những kiến nghị, thắc mắc của nhân dân, nhất là ở những nơi có vấn đề nổi cộm không để kéo dài, đơn thư vượt cấp, kịp thời giải tỏa tư tưởng nhân dân không để xảy ra điểm nóng. 
3- Phát huy chức năng chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, thật sự là là chổ dựa tinh thần vững chắc cho đoàn, hội viên khi cần được bảo vệ, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện.
4- Đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội, đoàn viên và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Chú trọng công tác phát triển đoàn, hội viên, đảm bảo chất lượng không chạy theo số lượng, tập trung xây dựng, củng cố ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn ở cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội. Xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt phong trào.
5- Nội dung hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, phải gắn liền với quyền lợi và lợi ích của đoàn hội viên, trách phô trương hình thức, chạy theo thi đua, thành tích. Tập trung các hoạt động hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để giúp đoàn, hội viên giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng.
6- Tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa chính quyền với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy chế phối hợp, ký kết liên tịch, chương trình phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH từ huyện đến cơ sở. 
7- Phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; Quy định số 124 của Bộ Chính trị về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. 

Tác giả: Thúy Lan - Ban DVHU Quế Sơn

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?